Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Over ons

Waarom SGTRS?

 

Sinds Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel is het fenomeen van een totalitaire regime weer actueel.

Publiceren over de aard van totalitaire regimes is de belangrijkste doelstelling van de stichting “Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers” (SGTRS).

SGTRS is een van de oprichters van het Platform of European Memory and Conscience (PEMC).

Agenda Documenten

Zweden kan Oekraïne helpen in Zuid-Afrika

Sinds bekend werd dat Zuid-Afrika de Russische invasie in Oekraïne niet wilde veroordelen en in december 2022 samen met Rusland en China meedeed met maritieme vlootoefeningen werd Zuid-Afrika diplomatiek ‘bewerkt’ door Europese en Amerikaanse regeringsleiders. Zij memoreerden dat zij in het verleden zich hadden ingespannen om een einde te maken aan de apartheid. De Zuid-Afrikaanse regering wierp tegen dat de Westerse landen toen halfslachtig waren, omdat zij tijdens de Koude oorlog het apartheidsbewind nodig hadden om de Sovjet-Unie te weerstaan. Echter, wat Zweden betreft, ligt het anders.

Martin Bosma’s spagaat

De opstelling van Geert Wilders inzake Ruslands oorlog met Oekraïne is bekend. Hij vindt dat Nederland erbuiten moet blijven. Maar wat vindt zijn nummer 2, Martin Bosma? De leden van Zuid-Afrikaanse oppositie, Martin Bosma’s vrienden, zijn uitgesproken anti ANC, en moeten niets van Poetin weten. Zo is Martin Bosma in een spagaat geraakt.

Platform jaarvergadering Warschau – 5 december 2023

Op 5 – 8 december 2023 vond in Warschau de 13e jaarlijkse ledenvergadering van het Platform of European Memory and Conscience plaats. Naast deze jaarlijkse bijeenkomst woed er een internationale conferentie gehouden met als titel: ‘Herinnering als sleutel tot het begrijpen van het heden. Een historisch beleid om in het reine te komen met misdaden van totalitaire regimes.’ Een van de ‘herinneringen’ ging over ‘Sporen van hoop, de Odyssee van de vrijheid’. Hiervan was ook een tentoonstelling te zien. Deze tentoonstelling toont heel overzichtelijk hoe Poolse militairen en burgers Polen hun land zijn ontvlucht en in 1939 een Pools leger hebben gesticht. Daarnaast zijn er militairen en burgers gedeporteerd naar de Sovjet-Unie. Veel van deze Polen hebben het in 1939 gestichte leger gediend, en met de geallieerden meegevochten om Europa te bevrijden van de nazis. En toen Europa was bevrijd, voor de Polen de anticlimax. Veerig jaar onderdrukking door de Sovjet-Unie werd de nieuwe realiteit.

Zuid-Afrika en de oorlog in Oekraïne

Politiek gezien wil Zuid-Afrika de Russische inval (die plaatsvond op 24 februari 2022) in Oekraïne niet veroordelen, en doet niet mee met de sancties tegen Rusland. Net zoals bijvoorbeeld Brazilië en India. Deze landen pretenderen neutraal te zijn. Een aantal gebeurtenissen in Zuid-Afrika is opmerkelijk. In december vorig jaar werden er vlootoefeningen gehouden bij de Zuid-Afrikaanse kust (bij Richards Bay) met als deelnemers Rusland, China en Zuid-Afrika. De deelname van Zuid-Afrika was symbolisch (slechts enkele schepen), maar deed toch veel politieke stof opwaaien.

Uitnodiging voor de zomerschool in Tallinn – 23 juli e.v. 2023

8 mei 1945 markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog en directe militaire activiteit in Europa. Duitsland capituleerde onvoorwaardelijk en de belangrijkste oorlogsmisdadigers stonden al snel voor een tribunaal, dat tegenwoordig bekend staat als het proces van...

ENRS Symposium Barcelona – 9 mei 2023

De geschiedenis van dictaturen en autoritaire regimes in de 20e eeuw kan ook worden begrepen als een geschiedenis van verzet en non-conformisme. In (post)totalitaire en autoritaire regimes zijn er altijd mensen geweest die niet onverschillig stonden tegenover het opleggen van beperkingen aan hun eigen of andermans individuele vrijheden – vrijheid van meningsuiting, godsdienst, politieke overtuiging, enz. – en sociale onrechtvaardigheden en ongelijkheden, en die een vorm van verzet hebben gekozen in plaats van louter omstanders, onverschilligen of collaborateurs te zijn.

Eerste proces om moorden bij IJzeren Gordijn in april 2023 van start tegen oud-minister Tsjechoslowaaks communistisch regime

In april wordt in Praag een begin gemaakt met een strafproces tegen oud-minister van binnenlandse zaken Vratislav Vajnar van Tsjecho-Slowakije. Hij was als minister van 1983 tot en met 1988), medeverantwoordelijk was voor de Tsjechoslowaakse grens en volgens het Platform of European Memory and Conscience medeverantwoordelijk voor een reeks moorden op burgers die de Tsjochslowaakse grens richting het Westen wilden oversteken. De rechtszaak is het eerste geval waarbij een voormalig hooggeplaatste communistische staatsambtenaar ter verantwoording wordt geroepen in een hoofdprocedure.

Uitgelicht

 

Nieuws uit Oekraïne

De organisatie Civic Center of Euro Maidan geeft wekelijks een nieuwsbrief uit. De naam van deze nieuwsbrief is veel betekenend. Maidan is het plein in Kiev waar de vrijheidsstrijd zijn hoogtepunt kende. Daar schoten sluipschutters met scherp vanaf de daken van de omringende gebouwen op de demonstranten. Velen verloren hun leven.

Over ‘Over de Muur’ Een kritische beschouwing over de dissertatie van Beatrice de Graaf

Dit artikel is kritisch over een deel van de dissertatie. Vooral dat deel waarin het gaat over de relatie van met name het IKV met de Tsjechoslowaakse en Poolse mensenrechtenbewegingen. Uit het vertoog van De Graaf blijkt dat haar visie vrijwel overeenkomt met de visie van het IKV. Van kritische distantie ten opzichte van deze organisatie en ook van verificatie van het beeld van het IKV cum suis bij de Tsjechische mensenrechtenbeweging Charta 77 en de onafhankelijke Poolse vakbond Solidarnosć blijkt niet veel.

SGTRS vraagt Vlaardingen om Václav Havel te eren met straat of kunstwerk

Wij vinden het een groot gemis dat naar een zo inspirerende persoonlijkheid en voorbeeldfiguur als Václav Havel in ons land nog geen enkele straat en geen enkel kunstwerk is vernoemd. Eigenlijk onbegrijpelijk gezien zijn verdiensten voor een vrij en democratisch Europa. Omdat Havel in uw stad de Geuzenpenning heeft ontvangen, zou het heel logisch en passend zijn als Vlaardingen het voortouw neemt en dit tekort goedmaakt.

Vrijheid- en democratieprijs PEMC alsnog uitgereikt aan Svetlana Tichanovskaja

De jaarlijkse mensenrechten en democratie-prijs – editie 2020 –  van het Platform van Europese Herinnering en Geweten (PEMC) is naar oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja van Belarus gegaan. Dit is begin november 2020 besloten op de jaarvergadering van het platform. De jaarlijkse prijs van het platform gaat naar mensen die zich (vreedzaam) hebben ingezet om een totalitair regime te weerstaan. De bij het platform aangesloten organisaties hebben besloten de prijs voor 2020 toe te kennen aan Tichanovskaja als erkenning voor haar persoonlijke moed en haar onvermoeibare inspanningen om mensenrechten en fundamentele democratische waarden en vrijheden te bepleiten.