Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Over ons

Waarom SGTRS?

 

Sinds Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel is het fenomeen van een totalitaire regime weer actueel.

Publiceren over de aard van totalitaire regimes is de belangrijkste doelstelling van de stichting “Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers” (SGTRS).

SGTRS is een van de oprichters van het Platform of European Memory and Conscience (PEMC).

Agenda Documenten

Platform jaarvergadering Warschau – 5 december 2023

Op 5 – 8 december 2023 vindt in Warschau de 13e jaarlijkse ledenvergadering van het Platform plaats. Naast deze jaarlijkse bijeenkomst wordt er een internationale conferentie gehouden met als titel: “Herinnering als sleutel tot het beter verstaan van het heden.” Het congres kent de volgende thema’s: Decommunisering van de openbare ruimte en overgangsrechtspraak, Sporen van hoop, de Odyssee van de Vrijheid, De rechtvaardigen en Ondergronds verzet

Zuid-Afrika en de oorlog in Oekraïne

Politiek gezien wil Zuid-Afrika de Russische inval (die plaatsvond op 24 februari 2022) in Oekraïne niet veroordelen, en doet niet mee met de sancties tegen Rusland. Net zoals bijvoorbeeld Brazilië en India. Deze landen pretenderen neutraal te zijn. Een aantal gebeurtenissen in Zuid-Afrika is opmerkelijk. In december vorig jaar werden er vlootoefeningen gehouden bij de Zuid-Afrikaanse kust (bij Richards Bay) met als deelnemers Rusland, China en Zuid-Afrika. De deelname van Zuid-Afrika was symbolisch (slechts enkele schepen), maar deed toch veel politieke stof opwaaien.

Uitnodiging voor de zomerschool in Tallinn – 23 juli e.v. 2023

8 mei 1945 markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog en directe militaire activiteit in Europa. Duitsland capituleerde onvoorwaardelijk en de belangrijkste oorlogsmisdadigers stonden al snel voor een tribunaal, dat tegenwoordig bekend staat als het proces van...

ENRS Symposium Barcelona – 9 mei 2023

De geschiedenis van dictaturen en autoritaire regimes in de 20e eeuw kan ook worden begrepen als een geschiedenis van verzet en non-conformisme. In (post)totalitaire en autoritaire regimes zijn er altijd mensen geweest die niet onverschillig stonden tegenover het opleggen van beperkingen aan hun eigen of andermans individuele vrijheden – vrijheid van meningsuiting, godsdienst, politieke overtuiging, enz. – en sociale onrechtvaardigheden en ongelijkheden, en die een vorm van verzet hebben gekozen in plaats van louter omstanders, onverschilligen of collaborateurs te zijn.

Eerste proces om moorden bij IJzeren Gordijn in april 2023 van start tegen oud-minister Tsjechoslowaaks communistisch regime

In april wordt in Praag een begin gemaakt met een strafproces tegen oud-minister van binnenlandse zaken Vratislav Vajnar van Tsjecho-Slowakije. Hij was als minister van 1983 tot en met 1988), medeverantwoordelijk was voor de Tsjechoslowaakse grens en volgens het Platform of European Memory and Conscience medeverantwoordelijk voor een reeks moorden op burgers die de Tsjochslowaakse grens richting het Westen wilden oversteken. De rechtszaak is het eerste geval waarbij een voormalig hooggeplaatste communistische staatsambtenaar ter verantwoording wordt geroepen in een hoofdprocedure.

Ruslands hybride oorlog tegen de democratische wereld Praag – 17 november 2022

Doel van de internationale conferentie is de democratische landen van Europa en Noord-Amerika te laten nadenken over de huidige hybride dreigingen van Rusland, met een nadere beschouwing over het gebied van misbruik en vervalsing van de geschiedenis van de 20e eeuw, het creëren van mythen, enzovoort als instrument van de desinformatieoorlog met het oog op de huidige militaire invasie van de Russische Federatie in Oekraïne en als uitdaging voor de internationale gemeenschap op het gebied van het gedachtenisbeleid.

Onthulling monument generaal Stanisław Maczek Terneuzen (De Griete) – 16 september 2022

Op 20 september 1944 landden Poolse soldaten onder het commando van Generaal Stanisław Maczek in Terneuzen (bij De Griete) om ons land te bevrijden van nazi-Duitsland. De plaatsen Axel, Terneuzen en Hulst werden zo als eerste bevrijd van de Duitsers. Hiermee werd het eerste hoofdstuk van de Slag om de Schelde geschreven. Aan deze landing werd blijvend aandacht te besteed door het plaatsen van een monument. Op vrijdag 16 september 2022 werd dit monument onthuld.

Uitgelicht

 

Nieuws uit Oekraïne

De organisatie Civic Center of Euro Maidan geeft wekelijks een nieuwsbrief uit. De naam van deze nieuwsbrief is veel betekenend. Maidan is het plein in Kiev waar de vrijheidsstrijd zijn hoogtepunt kende. Daar schoten sluipschutters met scherp vanaf de daken van de omringende gebouwen op de demonstranten. Velen verloren hun leven.

Stop de liquidatie van het Memorial Mensenrechtencentrum (Moskou)

De Russische autoriteiten willen misschien wel de laatste organisatie die schendingen van mensenrechten serieus neemt liquideren. Het betreft het Memorial Mensenrechtencentrum. Deze organisatie is in 1989 mede door de atoomgeleerde, dissident en politicus Andrej...

Over ‘Over de Muur’ Een kritische beschouwing over de dissertatie van Beatrice de Graaf

Dit artikel is kritisch over een deel van de dissertatie. Vooral dat deel waarin het gaat over de relatie van met name het IKV met de Tsjechoslowaakse en Poolse mensenrechtenbewegingen. Uit het vertoog van De Graaf blijkt dat haar visie vrijwel overeenkomt met de visie van het IKV. Van kritische distantie ten opzichte van deze organisatie en ook van verificatie van het beeld van het IKV cum suis bij de Tsjechische mensenrechtenbeweging Charta 77 en de onafhankelijke Poolse vakbond Solidarnosć blijkt niet veel.

SGTRS vraagt Vlaardingen om Václav Havel te eren met straat of kunstwerk

Wij vinden het een groot gemis dat naar een zo inspirerende persoonlijkheid en voorbeeldfiguur als Václav Havel in ons land nog geen enkele straat en geen enkel kunstwerk is vernoemd. Eigenlijk onbegrijpelijk gezien zijn verdiensten voor een vrij en democratisch Europa. Omdat Havel in uw stad de Geuzenpenning heeft ontvangen, zou het heel logisch en passend zijn als Vlaardingen het voortouw neemt en dit tekort goedmaakt.

Vrijheid- en democratieprijs PEMC alsnog uitgereikt aan Svetlana Tichanovskaja

De jaarlijkse mensenrechten en democratie-prijs – editie 2020 –  van het Platform van Europese Herinnering en Geweten (PEMC) is naar oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja van Belarus gegaan. Dit is begin november 2020 besloten op de jaarvergadering van het platform. De jaarlijkse prijs van het platform gaat naar mensen die zich (vreedzaam) hebben ingezet om een totalitair regime te weerstaan. De bij het platform aangesloten organisaties hebben besloten de prijs voor 2020 toe te kennen aan Tichanovskaja als erkenning voor haar persoonlijke moed en haar onvermoeibare inspanningen om mensenrechten en fundamentele democratische waarden en vrijheden te bepleiten.