Wapen van de Gemeente VlaardingenOp 18 december is het 10 jaar geleden dat dissident, vreedzaam verzetsstrijder, dichter, stoker in een flatgebouw  en staatsman Václav Havel overleed. Zestien jaar daarvoor nam hij in Vlaardingen de Geuzenpenning in ontvangst uit handen van de toenmalige minister-president Wim Kok. Ondanks Havels grote verdiensten voor de vrede in Europa is hij – anders dan bijvoorbeeld Nelson Mandela of Indira Gandhi, nog nergens in Nederland geëerd met een monument of straat, zelfs niet in de stad waar hij de Geuzenpenning ontving.

Voor de stichting SGTRS was het reden om de gemeente Vlaardingen aan te schrijven met de volgende oproep:

13 maart jl. was het 26 jaar geleden dat de toenmalige president van Tsjechië, Václav Havel, in uw stad de Geuzenpenning in ontvangst nam. De penning werd hem overhandigd door de toenmalige minister-president Wim Kok. Op de website van de Stichting Geuzenpenning lezen we de reden van de uitreiking:

Václav Havel is naast staatsman, dramaturg, toneelschrijver, dichter en filosoof een vooraanstaand oud-verzetsstrijder. Ten koste van jarenlange gevangenisstraf bestreed hij (een ‘reus onder de Geuzen’) op vreedzame wijze het onvrije communistische systeem in Tsjechoslowakije, net zolang totdat er een vreedzame omwenteling kwam in zijn land.

Wij vinden het een groot gemis dat naar een zo inspirerende persoonlijkheid en voorbeeldfiguur als Václav Havel in ons land nog geen enkele straat en geen enkel kunstwerk is vernoemd. Eigenlijk onbegrijpelijk gezien zijn verdiensten voor een vrij en democratisch Europa. Omdat Havel in uw stad de Geuzenpenning heeft ontvangen, zou het heel logisch en passend zijn als Vlaardingen het voortouw neemt en dit tekort goedmaakt.

Misschien goed om met enkele feiten rekening te houden: Václav Havel is op 5 oktober 1936 geboren (dus dit jaar 85 jaar geleden) en op 18 december 2011 (dus dit jaar 10 jaar geleden) overleden. We begrijpen dat een straat of kunstwerk vernoemen voorbereidingstijd eist, maar wellicht is het een idee om op een van deze data bekend te maken dat u een straat naar hem zult vernoemen.

Wij zullen het op prijs stellen, als u aan onze suggestie gehoor geeft en houden ons aanbevolen voor eventuele verdere input.

Getekend door de voorzitter ir J.J. Grünbauer en de secretaris drs. K. van der Horst