Bestuur

Als bestuurders treden op: ir. Johann Grunbauer, drs. Klaas van der Horst en dr. Sybe Schaap.

Voorzitter Johann Grünbauer is ondernemer en heeft diverse ervaringen opgedaan in het communistische Tsjecho-Slowakije en in het huidige Tsjechië. In 1984 publiceerde hij (met twee anderen) het boek Wat Charta 77 werkelijk heeft gezegd. Verder heeft hij het onlangs uitgekomen boek Dissidenten en Vredessjoemelaars. Memoires van een rechtse ’68er over Charta ’77 geschreven. Charta 77 was destijds een mensenrechtenbeweging, bekend geworden doordat Václav Havel (die later president van Tsjechië is geweest) enkele keren woordvoerder ervan is geweest.

Secretaris Klaas van der Horst is historicus en Ruslandkundige. Hij werkt als journalist en heeft zich veel bezig gehouden met de geschiedenis van het totalitarisme.

 

 

 

Sybe Schaap is algemeen bestuurslid. Hij heeft ervaringen opgedaan in de toenmalige communistische Oostbloklanden, onder meer in Tsjecho-Slowakije en in Roemenië. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft hij onder meer huiskamercolleges gegeven in Praag. Hij is verbonden aan de Karelsuniversiteit in Praag en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sybe Schaap was senator voor de VVD in de Eerste Kamer.