Power of Voices

Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van totalitaire regimes. Dit monument bevindt zich in Praag.

SGTRS zet allereerst voor de weerbaarheid van vrije samenlevingen, die gegrond zijn op democratische grondwaarden. Herdenken en bewust houden, zijn daarbij essentieel. Europa heeft genoeg meegemaakt van totalitaire systemen, maar het is ook zaak de lessen daarvan niet te vergeten en juist vers in het geheugen te houden.

Daarnaast willen we ook steeds prikkelend en zelfkritisch aanwezig zijn naar schijnbaar normale zaken in onze tijd. Zo liep de SGTRS aan tegen de opeenvolgende beïnvloedingsprogramma’s van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Eerst Samenspraak en tegenspraak, nu Power of Voices.

SGTRS heeft hier om diverse redenen bedenkingen bij. Nederland kritiseert regelmatig beïnvloedingsprogramma’s van andere staten, bijvoorbeeld uit Islamitische landen en/of autocratisch geregeerden staten. Terecht; waarom moeten wij dergelijke staatsbeïnvloeding over ons heen laten komen?

Opmerkelijk genoeg doet Nederland met het programma Power of Voices hier ook aan mee. Niet direct, maar via diverse NGO’s. Zij krijgen subsidie van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het uitdragen van een links-progressief exportprogramma van overheidswaarden. Hiermee zijn jaarlijks honderden miljoenen gemoeid. Dit ten koste van vaak broodnodige concrete hulpverlening. Ook gaat het ten koste van de diversiteit bij de hulpverlening. NGO’s die vanuit hun eigen specifieke, vaak door een flinke achterban gedragen missie overheidssteun vragen, worden achterin de rij geplaatst, of moeten een deel van hun eigen missie opzij schuiven om te mogen delen in de subsidies.

Onze visie is: Ben je tegen beïnvloeding door buitenlandse mogendheden – wat wij zijn – ga er je dan zelf ook niet aan te buiten.