Informatie t.b.v. ANBI en Privacyverklaring

Onze beleidsvoornemens voor de jaren 2023 en 2024 kunt u vinden in ons beleidsplan 2023-2024

.Onze statuten vindt u hier.

De Jaarrekening 2022 staat hier.

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel vindt u hier.

Het bezoekadres van de Stichting is: Venserweg 7, 1112 AR Diemen (facility center ‘De Staalfabriek’).

Het fiscale nummer van SGTRS is: 821916695.

De Stichting is opgericht op 17 november 2009.

Privacyverklaring SGTRS:
SGTRS verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. SGTRS houdt het recht het privacy beleid te wijzigen.

SGTRS houdt een administratie van haar relaties bij.

Relaties zijn personen die:

  • donateur zijn van de SGTRS
  • als medewerker of vrijwilliger zijn betrokken bij de activiteiten,
  • werken bij organisaties waar de stichting mee samenwerkt,

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail aan ons doorgeven.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris van de secretaris van de SGTRS.

SGTRS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden.

Bij vragen of klachten over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer K. van der Horst.