Informatie t.b.v. ANBI

Onze beleidsvoornemens voor 2017 kunt u vinden in ons beleidsplan 2017.
Onze statuten vindt u hier.
De Balans 2015 en 2016 staat hier.
De Baten en Lasten  2016 staat hier.
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel vindt u hier.

Het bezoekadres van de Stichting is: Venserweg 7, 1112 AR Diemen (facility center ‘De Staalfabriek’).

Het fiscale nummer van SGTRS is: 821916695.

De Stichting is opgericht op 17 november 2009.