Informatie t.b.v. ANBI

Onze beleidsvoornemens voor 2018 kunt u vinden in ons beleidsplan 2018.

Onze statuten vindt u hier.

De Jaarrekening 2017 staat hier.

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel vindt u hier.

Het bezoekadres van de Stichting is: Venserweg 7, 1112 AR Diemen (facility center ‘De Staalfabriek’).

Het fiscale nummer van SGTRS is: 821916695.

De Stichting is opgericht op 17 november 2009.