SGTRS en de jaarlijkse herdenking van de Srebrenica genocide op 11 juli in Den Haag

Spandoek met als tekst: 11 juli 1995: Gedenk Srebrenica

Het spandoek dat sinds 1996 elk jaar op 11 juli op het Plein in Den Haag wordt getoond.

Sterke leiders die ondemocratisch en met minachting voor de rechtsstaat optreden, steken alom die kop op. Hun optreden lijkt ook steeds geaccepteerder. Hebben we dan niets geleerd van ons nog recente verleden?

SGTRS wil mensen alert houden en spant zich daarom in om de geschiedenis van de ruim veertigjarige fysieke deling van Oost- en West Europa (door de Koude Oorlog van 1945 – 1989) levend te houden. SGTRS werkt hierbij samen met Europese organisaties zoals het ‘Platform Europese Herinnering en Geweten’ en het ‘Europese Netwerk Herinnering en Solidariteit’. SGTRS memoreert de fysieke deling, opdat we de mentale deling die de laatste jaren is ontstaan, kunnen begrijpen, en zo doende kunnen overbruggen.

Daarbij vraagt SGTRS aandacht niet alleen voor de misdaden van communistische totalitaire regimes. Ook andere totalitaire en onderdrukkende regimes, zoals die zich in de Balkan na 1989 hebben gemanifesteerd. Met name vraagt SGTRS hier aandacht voor de slachtoffers die er onder geleden hebben. Daarom heeft SGTRS de jaarlijkse herdenking van de Srebrenica Genocide in Den Haag ondersteund. Voor het laatst in 2022. Onze Bosnische vrienden hebben te kennen gegeven voortaan af te zien van ondersteuning van Nederlandse organisaties.