Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

SGTRS heeft verschillende projecten waarvoor geld nodig is. U kunt doneren voor een van deze projecten, of een algemene donatie doen. Hieronder een opsomming van de projecten.

1- Vertaling van het boek ‘Lest we Forget‘. Een boek met verhalen van mensen die geleden  hebben onder de nazi- en communistische regimes. De vertaling van het boek is inmiddels voor de helft gereed.

2- De Srebrenica genocide herdenkingen die elk jaar op 11 juli op het Plein in Den Haag worden gehouden. Wij doen dit in samenwerking met Bosniche- en Nederlandse organisaties. Voor deze herdenkingen wordt geen subsidie verleend.

3- Het planten van bomen om onze coronahelden te eren te bemoedigen. Maar ook om dit initiatief uit te bouwen tot Tuinen der Rechtvaardigen.

Als u hiervoor wilt doneren, kunt uw donatie overmaken  via het IBAN-nummer van SGTRS. Dit nummer is NL07 RABO 01548.65.958. Een opmerking voor het overmaken van gelden: De Stichting heeft een lange naam, vandaar dat wij bij de bank SGTRS als naam bij de bank hebben aangemeld. Deze acroniem kunt u gebruiken bij uw bankoverschrijving. U kunt bij de overschrijving vermelden welk project u met uw donatie wilt steunen.

U kunt uw donatie ook overmaken via IDEAL.

Daar SGTRS een ANBI-status heeft, is uw gift fiscaal aftrekbaar.

 

BedragStichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

Dr. Mees ten Oeverlaan 29
3648 XA Wilnis
The Netherlands

Tel +31 297 288 250
Mob +31 655 117 696
E-mail info@sgtrs.nl
Web www.sgtrs.nl

KvK: 30281102
Bankrekening: 1548.65.958
(t.n.v. SGTRS)
IBAN: NL07RABO0154 8659 58
BIC: RABONL2U

ANBI-status toegekend