Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Over ons

Het Nederlandse publiek, met name jongeren, bewust maken van het gevaar van totalitaire regimes. Dat is de belangrijkste doelstelling van de Stichting Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers (SGTRS).

De stichting wil in eigen land in eerste instantie werken aan betrouwbare voorlichting, met name in het onderwijs. Er is een ontstellend gebrek aan deugdelijke informatie over de periode van de communistische overheersing in Midden- en Oost-Europa in de periode van 1945 – 1990. Het is van belang dat daar verandering in komt, en dat lering wordt getrokken. Vaak heerst nog het beeld dat totalitaire regimes ich bij uitstek bedienen van tanks en andere wapens. De recente geschiedenis leert ons echter dat staatsalmacht hèt kenmerk is van een totalitair regime. Gelet op een uitspraak van de bekende oud-dissident en latere president van Tsjechië, Vaclav Havel, die het Praagse communistische regime gedurende de laatste fase ontmaskerde vanwege de “botte onbeweeglijkheid, alibistische voorzichtigheid, bureaucratische anonimiteit en ongeïnspireerde stereotype.”

Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren voor de slachtoffers van de vroegere communistische regimes in Oost-Europa. Zo is meer aandacht en waardering nodig voor degenen die vanwege hun verzet moeten leven van een minimaal staatspensioen, omdat ze indertijd uit hun eigenlijke vak werden gedwongen en zich bezig moesten houden als straatveger. Dit staat in schrille tegenstelling tot degenen die hen vroeger opjaagden en veroordeelden, maar nu aanspraak kunnen maken op een prima oudedagsvoorziening.

De stichting wil tevens een bijdrage leveren aan het streven naar een officiële pan-Europese dag, waarop de slachtoffers van zowel het communisme als van het nationaal-socialisme worden herdacht. De op 2 april 2009 met grote meerderheid aangenomen resolutie ‘Europees Geweten en het Totalitairisme’ door het Europese Parlement beveelt aan om deze dag op 23 augustus te gedenken.

De Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers is deelnemer in het project Platform of European Memory and Conscience.

Het International Visegrad Fund ondersteunt dit project financieel.

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

Dr. Mees ten Oeverlaan 29
3648 XA Wilnis
The Netherlands

Tel +31 297 288 250
Mob +31 655 117 696
E-mail info@sgtrs.nl
Web www.sgtrs.nl

KvK: 30281102
Bankrekening: 1548.65.958
(t.n.v. SGTRS)
IBAN: NL07RABO0154 8659 58
BIC: RABONL2U

ANBI-status toegekend