Drie dagen eerder, op 8 juli, werd er een lokale Srebrenica  herdenking georganiseerd in Rotterdam door het Platform BiH. De sprekers waren Jantje Steenhuis, Thijs Deuten en Dzenita Camo.

Hieronder het programma van de herdenking in Den  Haag..

15:00                     Opening van de herdenking
                               Mirela Salić en Leila Prnjavorac                              

                               Het lied: “Jedna si jedina”                              

15:10                     Beginselverklaring organisatiecomité Nationale herdenking Srebrenica Genocide
                              Mirhad Hasanović, voorzitter van het organisatiecomité

                                Het lied: “Bloem van Srebrenica”
                                Koor Islamitisch Cultureel Centrum Hajr Enschede

15:25                     Toespraak namens de vereniging van overlevenden van de Srebrenica genocide 95
                               Midheta Husejnoviċ, nabestaande van de Srebrenica genocide

                               Het lied: “In de voetsporen van de maan”

                               Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond

15.40                     Toespraak
                               Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid en lid vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

                              Muziek: “Srebrenica Inferno”

15:50                     Toespraak
                               Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond

                               Het lied: “Šehidi – Martelaren” 

16:00                     Toespraak
                              De heer Anne Mulder, wethouder financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen
                              van de gemeente Den Haag 

16:05                     Toespraak
                               Bosnische ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Almir Šahović

                               Het lied: “Vergeef me Allah”     

16:10                     Het gebed
                               Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond 

16:15                     Twee minuten stilte
                               Ingeleid door Bert van Bommel

                               “Last Post”
                               Bert van Bommel

16:20                     Lezen van de namen van de slachtoffers en hijsen van de baniervlag 

                               Muziek: “Nemoj Žalit Suzama”

16:30                     Dankwoord en afsluiting
                               Mirela Salić en Leila Prnjavorac

Dit is het laatste jaar dat SGTRS meewerkte aan deze herdenkingen. Voor meer informatie lees Srebrenica genocide herdenkingen in Den Haag