Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Publicaties

Preambule van de statuten

Deze preambule is en feite een integriteitscode. Het is een belangrijk onderdeel van de statuten. Elke organisatie die lid van het Platform wil worden, moet met deze verklaring akkoord bevonden worden. Deze code heeft al een keer haar relevantie bewezen.

Herinnering aan misdaden Totalitaire Regimes

Europese Commissie geeft (eindelijk) haar officiële standpunt. In een officiële verslag (gedateerd 22 oktober 2010) richt de Europese Commissie zich tot het Europees Parlement en de Raad. Het onderwerp is 'De herinnering aan de misdaden van totalitaire regimes in...

De Verklaring van Praag over het Europese Geweten en het Communisme

De internationale conferentie ‘Het Europese Geweten en het Communisme’ werd gehouden in Praag in het Wallensteinpaleis op 2 en 3 juni 2008. Deze conferentie werd afgesloten met de ‘Verklaring van Praag’, ook wel het ‘Manifest van Praag’ genoemd. Prominente ondertekenaars van deze Verklaring van Praag waren o.a. Václav Havel, Joachim Gauck, Göran Lindblad en Vytautas Landsbergis. Schriftelijke steunverklaringen werden ontvangen van de Franse president Nicolas Sarkozy, alsmede van Lady Margaret Thatcher en de Amerikaanse veiligheidadviseur Zbigniew Brzezinski.

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

Dr. Mees ten Oeverlaan 29
3648 XA Wilnis
The Netherlands

Tel +31 297 288 250
Mob +31 655 117 696
E-mail info@sgtrs.nl
Web www.sgtrs.nl

KvK: 30281102
Bankrekening: 1548.65.958
(t.n.v. SGTRS)
IBAN: NL07RABO0154 8659 58
BIC: RABONL2U

ANBI-status toegekend