Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is veroordeeld om die opnieuw te beleven.

Jan Patočka in gesprek met Max van der Stoel in 1977

Op 1 maart 1977 vond in Hotel Continental in Praag een gesprek plaats tussen Max van der Stoel en Jan Patočka. De omstandigheden waren beklemmend. De (geheime) politie stond klaar om in te grijpen, maar gezien Max van der Stoel een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder was, moest deze pas op de plaats houden. Na het gesprek werd Jan Patočka gearresteerd, en de geplande officiële ontmoeting met de Tsjecho-Slowaakse minister-president werd afgezegd.

Oproep aan 21 vertegenwoordigers van communistisch Tsjecho-Slowakije om zich voor hun misdaden te verontschuldigen

Bratislava/Praag, 10 augustus 2016. In 1986 werd Hartmut Tautz, een 18-jarige Oost-Duitser, doodgeschoten bij een poging om van Tsjecho-Slowakije naar Oostenrijk te vluchten. Ter gelegenheid van de inauguratie van het gedenkteken bij Bratislava - Petržalka, waren...

Oud-dissident Pavel Bratinka over de strategische betekenis van herinneren

Zeeën van inkt en bergen papier werden gebruikt voor teksten die het communistische rijk analyseerden. Veel gespecialiseerde afdelingen en instellingen – om nog maar te zwijgen van ontelbare experts – wijdden zich aan het observeren, analyseren en proberen te begrijpen van het systeem dat de twintigste eeuw heeft gevormd. Het onderzoek was allesbehalve een academische onderneming …

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

Dr. Mees ten Oeverlaan 29
3648 XA Wilnis
The Netherlands

Tel +31 297 288 250
Mob +31 655 117 696
E-mail info@sgtrs.nl
Web www.sgtrs.nl

KvK: 30281102
Bankrekening: 1548.65.958
(t.n.v. SGTRS)
IBAN: NL07RABO0154 8659 58
BIC: RABONL2U

ANBI-status toegekend