Warschau/Praag, 22 februari 2016. Platform ziet in de ‘kwestie Walesa’ een bewijs dat inspanningen voor gerechtigheid van communistische wandaden heeft gefaald.

Gebleken is, dat de oud-president, held van Solidarnosc, tijdens de communistische periode heeft gecollaboreerd met het communistische regime. Dat dit nu pas aan het licht komt, laat zien dat het zoeken naar gerechtigheid na de val van het communisme schromelijk te kort heeft geschoten. Het Platform vraagt zich af, hoeveel er van dergelijke gevallen nog steeds onbekend zijn, niet alleen in Polen, maar ook in de andere landen van het voormalige Sovjet-blok. Het persbericht vindt u hier.

.