Nederlandse rechters demonstreren in Warschau-Polen op 11 januari 2020 tegen schending van de Poolse rechtspraak. Credit: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Nederlandse rechters demonstreren in Warschau-Polen op 11 januari 2020 tegen schending van de Poolse rechtspraak. Credit: Grand Warszawski / Shutterstock.com

De onafhankelijk rechtspraak in Polen gaat ook Nederlandse rechters aan het hart. Zozeer dat ze op zondag 12 januari 2020 mee-demonstreerden in Polen. De Nederlandse media wijdden veel aandacht aan dat feit, ook daaraan dat ze in toga demonstreerden. De Poolse rechtspraak wordt volgens hen bedreigd, al denkt lang niet elke Poolse rechter daar zo over. Onze media gingen vol mee in het wijzen naar de dreiging. Het was alles koekoek eenzang. Hier enkele koppen van blogs.

De Volkskrant kopte: In Warschau gaan Nederlandse rechters de barricaden op: ‘Het is onze plicht ons uit te spreken’. De NRC: Poolse rechters demonstreren met Europese collega’s in Warschau. De NOS: Poolse rechters betogen tegen regering, veel steun van collega’s uit EU.

Maar als onze rechters zo bewogen zijn met de schending van de trias politica in Polen, dan zouden we toch verwachten dat het onze minister van Justitie en Veiligheid ook een grote zorg zou zijn en zou hij op zijn minst een signaal afgeven. Waarom merken we niets van hem? Een vraag die waarschijnlijk niemand kan beantwoorden. Wij denken van wel. Het antwoord is, dat onze minister Grapperhaus de schending van de Poolse rechtspraak geen zier interesseert. Daarom het volgende

 

Vorig jaar werd er op 23 augustus een conferentie georganiseerd ter gelegenheid van de 80-jarige herdenking van het Molotov-Ribbentroppact, waar de schending van de Poolse rechtspraak aan de orde zou komen. Alle ministers Justitie van de Europese Unie waren uitgenodigd. Toen de conferentie een aanvang nam, bleken er wel ministers van de Europese Unie aanwezig te zijn, maar die kwamen allen uit Oost-Europese landen. Erg pijnlijk was dit. Extra pijnlijk was, dat onze minister Ferdinand Grapperhaus ook schitterde door afwezigheid. Mede dankzij SGTRS had de uitnodiging hem tijdig bereikt, en was dit evenement ruim van te voren in zijn agenda genoteerd. Eindelijk zou er een gelegenheid zijn waar een minister van de westerse EU-landen de ‘kwalijke ontwikkelingen van de Poolse rechtspraak’ in Polen op de juiste plaats aan de kaak zou kunnen stellen. Een groot deel van de discussie ging over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Het was in wezen hèt onderwerp van gesprek. Helaas is het anders gelopen. Onze minister Grapperhaus had het beter geacht om juist op die dag in Thailand te zijn en om een poging te doen de koffieshophouder Johan van Laarhoven uit een Thaise gevangenis naar Nederland te halen.

Kennelijk laat de kwestie van de Poolse rechtspraak hem koud. Zodoende demonstreerden de Nederlandse rechters in Warschau weliswaar in hun toga, maar wat de Poolse autoriteiten betreft, stonden ze in hun hemd.

 

Over de 80-jarige herdenking van het Molotov-Ribbentroppact die op 23 augustus 2019 in Warschau werd gehouden, kunt u hier meer over lezen.