Memorial International Moskou

 

 

Op 28 december 2021 deed het Hooggerechtshof van de Russische Federatie uitspraak over de liquidatie van het International Memorial. De formele reden van de procureur-generaal die werd gegeven, was dat de organisatie in sommige van haar publicaties geen melding maakte van ‘buitenlandse agent’. De inconsistentie van deze beschuldigingen werd tijdens het proces heel duidelijk.

Vandaag weerklonk er echter geen formele reden in de rechtszaal , maar de echte oorzaak van de liquidatie van het International Memorial: het parket van de procureur-generaal beweert dat we de Sovjetgeschiedenis verkeerd interpreteren, ‘een vals beeld scheppen van de USSR als een terroristische staat’, ‘scherpe kritiek op de staatsautoriteiten’. Volgens onze tegenstanders is de staat boven alle kritiek verheven.

Het vonnis van het Hooggerechtshof bevestigde opnieuw dat de geschiedenis van politieke terreur georganiseerd en gecontroleerd door de staatsmacht in Rusland, geen academisch onderwerp van interesse zou blijven voor een paar wetenschappers, maar vandaag een groot probleem is. Ons land heeft behoefte aan een eerlijk en oprecht begrip van het Sovjetverleden. Dat is de garantie van haar toekomst. Het is belachelijk te denken dat de door de rechtbank bevolen liquidatie van het Memorial International deze kwestie naar de achtergrond zal verdringen. De hele Russische samenleving moet zich de tragedies uit het verleden herinneren. En niet alleen de Russische. De herinnering aan staatsterreur verenigt alle post-Sovjetrepublieken.

We zullen uiteraard met alle beschikbare middelen in beroep gaan tegen de beslissing van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie. We blijven zoeken naar legale manieren om ons werk voort te zetten. Memorial is geen organisatie en ook geen beweging. Memorial is de noodzaak voor Russische burgers om de waarheid te weten over hun tragische verleden en het lot van vele miljoenen mensen. En niemand zal ooit in staat zijn om deze behoefte te ‘elimineren’.

Memorial International

Verklaring van Gulag.cz

Op 28 december 2021 deed het Russische Hooggerechtshof uitspraak en beval de liquidatie van de International Memorial Association.

De strijd voor het behoud van Memorial houdt hier echter niet op, aangezien de vereniging van plan is in beroep te gaan tegen het vonnis en haar verdediging met alle beschikbare juridische middelen voort te zetten. Wij beschouwen het besluit om het International Memorial te liquideren als een buitengewone schande voor de Russische autoriteiten en Russische rechtbanken, die, ondanks de absurditeit van de beschuldiging, de laatste overblijfselen van het maatschappelijk middenveld in het land te niet doen.

Morgen, woensdag 29 december, vindt er opnieuw een rechtszitting plaats inzake de zusterorganisatie – het Memorial Human Rights Centre, waarin hoogstwaarschijnlijk ook het vonnis zal zijn om deze te liquideren.. De data van al deze rechtszaken waren niet willekeurig gekozen. De Russische autoriteiten gaan ervan uit dat de aandacht van het wereldpubliek tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen veel minder zal zijn en dat de rechtszittingen zonder veel belangstelling zullen plaatsvinden. De eerste rechtszitting in verband met de Memorial Association vond gisteren plaats, op 27 december 2021. Daarin werd Yuri Dmitriev, voorzitter van de Memorial Petrozavodsk-afdeling, in hoger beroep in een verzonnen proces, de gevangenisstraf aangescherpt tot 15 jaar in een strafkolonie.

We zullen blijven samenwerken met onze Russische collega’s van het Memorial en verdere activiteiten ontwikkelen, in welke vorm dan ook. Memorial is een netwerk van vele organisaties die zich inzetten voor het omgaan met het totalitaire verleden en de bescherming van de mensenrechten van vandaag. Het was het Memorial dat de namen publiceerde van meer dan drie miljoen onschuldige slachtoffers van de Sovjetrepressie (waaronder duizenden Tsjechen), details verkreeg uit voorheen gesloten archieven over de vorm van Sovjetstaatsterreur, de Goelag, executies en onderdrukking van Sovjetdissidenten. Dankzij het werk van het Memorial Human Rights Centre kennen we de namen van politieke gevangenen in het huidige Rusland, weten we over de schending van fundamentele mensenrechten in Russische gevangenissen, over milieukwesties en andere belangrijke onderwerpen.

Volgend jaar (2022) zullen we onze inspanningen des te meer opvoeren om verslag uit te brengen over het belangrijke werk van Memorial en mensen als Joeri Dmitriev, wiens vrijheid en reputatie door de Russische staat zonder scrupules met voeten worden getreden. Het is nu meer dan ooit nodig om niet te zwijgen en tegen willekeur en totalitaire praktijken in te gaan.

We volgen alle gebeurtenissen tot in detail en informeren regelmatig over de ontwikkeling van de situatie op onze sociale netwerken Facebook en Twitter.