Demonstratie tegen liquidatie Memorial

Demonstratie tegen de dreigende liquidatie van de mensenrechtenorganisatie Memorial

De Russische autoriteiten willen misschien wel de laatste organisatie die schendingen van mensenrechten serieus neemt liquideren. Het betreft het Memorial Mensenrechtencentrum. Deze organisatie is in 1989 mede door de atoomgeleerde, dissident en politicus Andrej Sacharov opgericht. Een petitie om deze liquidatie ongedaan te maken is reeds door velen onderteken. Ook u kunt de petitie ondertekenen.

Wij sluiten ons graag aan bij de onderstaande verklaring van onze Tsjechische vrienden Gulag.cz die al vele jaren zich bezig houden met een virtueel Gulag museum.

Deel van tekst van het verzoek van het Moskouse parket om het Memorial te verbieden

Briefhoofd met adressering van het parket van Moskou om het Memorial te liquideren.

We zijn verbijsterd en verontwaardigd over het verzoek van de Russische- en het Moskouse parket (Openbaar Ministerie) aan de rechtbanken om het Memorial Mensenrechtencentrum en ook zijn zusterorganisatie Memorial International te liquideren. Deze organisaties wijden zich aan het aan het licht brengen en onderzoeken van Sovjetrepressie. We roepen de Russische Hoge Raad en de rechtbanken van Moskou op om op 23 en 25 november te beslissen over de aanvragen om ze echt onafhankelijk te laten beoordelen.

Memorial is een netwerk van vele organisaties die zich sinds eind jaren tachtig bezighouden met het totalitaire Sovjetverleden en de bescherming van de mensenrechten van vandaag. Het was Memorial die over een periode van meer dan 30 jaar de namen publiceerde van meer dan drie miljoen onschuldige slachtoffers van de Sovjetrepressie (waaronder duizenden Tsjechen), Sovjetdissidenten in latere jaren.

In de afgelopen jaren is Memorial ook betrokken geweest bij belangrijke bewustmakingsactiviteiten, herinnerde aan de noodzaak om op te staan tegen het repressieve verleden van zijn land, organiseerde volledig Russische educatieve programma’s, startte het Last Address-project (dat doet denken aan de huizen waar de executies woonden) tegen de Sovjetinvasie van Tsjechoslowakije, publiceerde honderden geweldige publicaties en, belangrijker nog, stond altijd open voor samenwerking en hulp aan (niet alleen) Tsjechische collega’s.

Dankzij het werk van het Memorial Human Rights Centre kennen we de namen van politieke gevangenen in het huidige Rusland, weten we van schendingen van fundamentele mensenrechten in Russische gevangenissen, de Kaukasus en andere regio’s, milieukwesties en andere belangrijke onderwerpen.

Misschien was dit alles de echte reden geworden waarom de Russische staat, via het parket van de procureur-generaal, nu had besloten Memorial te liquideren. Het is het hoogtepunt van meerdere jaren van druk en luidde de aanval in door pro-Kremlin-activisten op ‘Citizen Jones’ een maand geleden in Memorial, toen de politie toeschouwers vasthield in plaats van aanvallers en de autoriteiten vervolgens opdracht gaven tot een diepgaande inspectie van de vereniging.

De staat liquideert echter geen ‘buitenlandse agenten’, zoals vermeld in de officiële verklaring van het parket. Integendeel, het elimineert Russische patriotten in de beste zin van het woord. Patriotten die in het reine willen komen met hun eigen verleden, de geschiedenis willen zuiveren van politisering, goede betrekkingen met andere landen willen onderhouden en vooral de hele Russische samenleving willen eren. Door deze stem van het Russische geweten uit te roeien, raakt het huidige regime van Poetin steeds meer geïsoleerd.

Zie hier de verklaring van het Memorial International over het vonnis om het Memorial op te heffen.