Minder geld naar armoedebestrijding en ontwikkelingshulp en meer geld naar politieke beïnvloeding. Dit is het nieuwe beleid van de nu oud-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Lilian Ploumen. Het is gebaseerd op en vastgelegd in de nota ‘Samenspraak & Tegenspraak’ (ook wel ‘Pleiten en Beïnvloeden’ genoemd), een nota die u niet zult vinden op de website van het ministerie en die ook het Parlement amper kent. Maar die ondertussen (sinds 2016) wel beleidsbepalend is.

Onder de verhullende naam Ploumen vernieuwt samenwerking met ontwikkelingsorganisaties stelt de oud-minister, dat zij samenwerkt met (lees subsidies verstrekt aan) 25 maatschappelijke organisaties, die door middel van pleiten en beïnvloeden maatschappelijke organisaties in lage en middeninkomenslanden gaan versterken. Dus geen waterputten slaan, maar het verkondigen van een boodschap. Ploumen: ‘Overheden en markt hebben tegenkracht en kritische meedenkers nodig. Dat maakt beleid inclusief en effectief. Ook in ontwikkelingslanden. Daarom zetten we in op versterking van maatschappelijke organisaties dáár om beleid te beïnvloeden. Zodat een brede laag van de bevolking kans krijgt op een beter bestaan.’ Gezien de ondersteunde organisaties, is het in de praktijk een linkse boodschap.

De facto: christelijk missiewerk vervangen door links missiewerk.
Ploumen heeft Nederland weer gepromoveerd tot gidsland.

De 25 ‘partners’ zijn geselecteerd uit een totaal van 65. Aan de selectie ging een zorgvuldige beoordeling vooraf. Experts van binnen en buiten het ministerie hielden de veranderstrategieën die Nederlandse en internationale organisaties indienden, tegen het licht en bekeken hun trackrecords. Haar ministerie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp heeft Ploumen zodoende ‘gepromoveerd’ tot ‘ministerie van de Civil Society’, anders gezegd, ‘ministerie van de Niet-Gouvernementele Organisaties‘. Een ministerie dat naadloos aansluit bij de andere ministeries van Orwell.

Bovendien blijkt dat het trackrecord van een van de voornaamste partnerorganisaties, PAX, zo lek is als een mandje. Het boek Dissidenten en Vredessjoemelaars toont dit aan. En toch geeft Ploumen aan deze club € 11.904.750,- per jaar. Sterk staaltje van doublethink.

Van de 65 aanvragen, werden er 40 afgewezen (de ‘ongelukkigen’), en 25 geselecteerd (de ‘gelukkigen’).

Hieronder de lijst van de 25 ‘gelukkigen’, met het bedrag dat zij jaarlijks tot 2021 ontvangen.
Totaal: € 182.626.718,– per jaar
 Nota bene: in het hieronder gepubliceerde overzicht staat bij de onder nummer 10 genoemde organisaties, te weten Global Partnership for the Prevention of  Armed Conflict  (GPPAC) en World Federalist Movement Institute for Global Policy (WFM-IGP), het bedrag van 2 euro. Dit bedrag stond in het overzicht dat wij van het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden ontvangen. Lezing van de jaarverslagen van deze organisaties gaf ons het vermoeden dat dit bedrag niet juist was. Wij hebben bij het ministerie navraag gedaan, en toen werd ons medegedeeld, dat het geen 2 euro, maar 2 miljoen euro het juiste bedrag is. Op de vraag of de andere bedragen juist waren, kregen wij een bevestigend antwoord.
Het hiervoor genoemde totaalbedrag (dat in het overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat) moet dus € 184.626.716,– per jaar zijn. Kennelijk kijkt men bij Buitenlandse Zaken niet op een miljoen meer of minder.
Hieronder de lijst van de 25 ‘gelukkigen’, met de toegekende subsidiebedragen per jaar met daaronder met daaronder de lijst van de 40 ‘ongelukkigen’. (Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken)

 

      Organisatie (en partnerschap)        Bedrag
  1. Aidsfonds. International HIV/Aids Alliance €   8.241.750,–
  2. Amref Flying Doctors African Centre for
Global Health and  Social Transformation
(ACHEST),  Health Action International (HAI), Wemos
€   6.410.250,–
 3. Both Ends Action Aid, Schone Kleren
Campagne, Milieudefensie,  SOMO,
Transnational Institute
€  11.904.750,–
 4. Care Nederland €   3.270.536,–
 5. COC Nederland €   3.663.000,–
 6. Cordaid €    6.933.536,–
 7. Fair Wear Foundation FNV Mondiaal,
CNV Internationaal
€    6.410.250,–
 8. Fondo Centroamericano de Mujeres
Mama Cash, Both Ends
€    6.410.250,–
 9. Free Press Unlimited European
Journalism Centre
€   6.410.250,–
10. Global Partnership for the Prevention of
Armed Conflict  (GPPAC)
World Federalist Movement Institute
for Global Policy (WFM-IGP)
€                 2,–
11. Hivos Article 19, International Institute

for Environment and Development

€  10.073.250,–
12. ICCO CoPrisma, Edukans, Kerk in Actie,
Wilde Ganzen, CNV Internationaal
€    6.933.536,–
13. IRC Akvo, Simavi, Wetlands International €    3.270.536,–
14. International Union for the Conservation of
Nature – Nederland (IUCN) WWF NL
€   11.904.750,–
15. Mama Cash Association for Women’s
Rights in Development (AWID), CREA,
Just Associates (JASS)
Urgent Action Fund – Africa
€    6.410.250,–
16. Milieudefensie IUCN,
Tropenbos Internationaal
€    8.241.750,–
17. Netherlands Institute for Multiparty
Democracy  (NIMD) Association of European
Parliamentarians with Africa (AWEPA)
€   6.410.250,–
18.  Oxfam Novib SOMO €  15.567.750,–
19.  PAX Amnesty International Nederland €  11.904.750,–
20. Plan Nederland Defence for
Children-ECPAT, Terre des Hommes
€    8.241.750,–
21. Rode Kruis -Nederland CARE Nederland,
Cordaid, Red Cross Climate Centre,
Wetlands International
€ 10.073.250,–
22. Rutgers WPF ARROW, Choice,
Dance4Life, Hivos, International Planned
Parenthood Federation (IPPF),
Latin American and Caribbean Women’s
Health Network (LACWHN) ..
€    6.933.536,–
23. SNV International Food Policy
Research Institute (IFPRI)
€    6.933.536,–
24. Solidaridad €    6.410.250,–
25. UTZ Certified €    3.663.000,–

 

Hieronder de lijst van de 40 ‘ongelukkigen’ (Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken).

1.    Agency for Co-operation and research in Development (ACORD)
2.    ACPF
3.    AERA
4.    Akvo
5.    BRAC International
6.    Child Helpline International
7.    coPrisma
8.    CUTS
9.    FairFood International
10.    Femnet
11.    ICS
12.    ICSS
13.    IFO Fairtravellers
14.    International Confederation of Midwives
15.    International Justice Mission (IJM)
16.    International Sports Alliance (ISA)
17.    IWPR
18.    Justitia et Pax
19.    Karama
20.    Liliane Fonds
21.    Medisch Comité Nederland Vietnam
22.    Mensen met een Missie
23.    MSM
24.    Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
25.    RUAF
26.    Save the Children Nederland
27.    Simavi
28.    SPARK
29.    Stichting North Start Alliance
30.    The Hunger Project
31.    TNI
32.    War Child
33.    WASTE
34.    WECF
35.    Wereldkinderen
36.    Women WIN
37.    World Vision Nederland
38.    Woord en Daad
39.    Wycliffe Bijbelvertalingen
40.    ZOA