Josef Joffe, uitgever van het Duitse weekblad Die Zeit, moet zich verklaren waarom het zich leent voor een smadelijke en ongeverifieerde aanval op Siegfried Reipricht, directeur van de Stiftung Sächsische Gedenkstatten, en tevens lid van het uitvoerende bestuur van het Europese Platform voor Nagedachtenis en Geweten (Het Platform).

Dit stellen onder meer journalist en schrijfster Anne Applebaum, de Letse voormalige EU-commissaris en lid van het Europarlement Sandra Kalniete, de voormalige Roemeense minister an Justitie Monica Macovei, de Poolse historicus professor Wojciech Roszkowski, voormalig Tsjechisch vice-premier Alexamder Vondra, het Sloveens lid van het Europarlement Milan Zver en Platform-voorzitter Göran Lindblad in een brief aan Die Zeit.

Op 11 februari publiceerde het blad een artikel onder de kop ‘Woede en willekeur’ . Het is volgens het platform en ook volgens Reiprech een emotionele en ongefundeerde aanval op de laatste. Het past in een lange rij aanvallen op de stichting, zo valt ook te lezen in Die Welt.  Velen in Oost-Duitsland worstelen volgens het blad nog altijd met hun recente verleden en zien de toen begane misdaden het liefst toegedekt en verzwegen.

Het Platform wijst er op dat De Stiftung Sächsische Gedenkstatten de enige publieke herdenkingsorganisatie is die belast is met zowel de herdenking van het nazisme en haar slachtoffers als van het communisme en haar slachtoffers. Het werk van Reiprich wordt daarbij breed erkend, niet in het minst door zijn herhaalde herbenoemingen door de Vrijstaat Sachsen. Het Platform vraagt Die Zeit om zich nader te verklaren.