Deze preambule is en feite een integriteitscode. Het is een belangrijk onderdeel van de statuten. Elke organisatie die lid van het Platform wil worden, moet met deze verklaring akkoord bevonden worden. Deze code heeft al een keer haar relevantie bewezen. De Bulgaarse COMDOS had een aanvraag ingediend om lid te worden van het Platform. Omdat het bekend was dat COMDOS de verklaring nooit zou kunnen ondertekenen gezien het verleden van COMDOS, is op grond hiervan de aanvraag afgewezen.

 

Klik hier voor de preambule.