Praag/Kiev – Oproep om op te komen voor de rechten van de Krim-Tartaren die onder druk staan.

Het Platform Europese Gedachtenis en Geweten (PEMC) en haar leden roepen de Europese organen en lidstaten op om zich sterker in te zetten voor de rechten van de Krim-Tataren. Reden is dat het Russische ministerie van Justitie, en vervolgens ook het Opperste Gerechtshof van de door Rusland bezette Krim, de politieke organen van de Krim-Tataren, zoals de Mejlis, buiten de wet hebben verklaard.

Prijs van het Platform aan Mustafa

Prijs van het Platform, aan Mustafa Dzjemilev verleend in 2014.

De Mejlis van de Krim-Tataren is sinds 2012 lid van het PEMC. Bovendien heeft het platform Mustafa Dzjemilev, leider van de Krim-Tataren, in 2014 als eerste een prijs toegekend vanwege zijn niet aflatende strijd voor democratie, vrijheid en mensenrechten.

De Krim-Tataren gelden als de oorspronkelijke bewoners van De Krim. Op 4 februari 2016 heeft het Europese Parlement al een resolutie aangenomen over de mensenrechten-situatie op De Krim, met name voor de Krim-Tataren. Daarbij werden de strenge schendingen van hun mensenrechten sterk bekritiseerd en werd Rusland opgeroepen om de geldende internationale regels te respecteren.

Rusland heeft dit alles naast zich neergelegd en voert de druk op de Krim-Tataren op, zo blijkt. Daarom roept het Platform de internationale gemeenschap op om duidelijker stelling te nemen. Dit om Rusland alsnog tot een andere houding te bewegen.