Het Platform of European Memory and Conscience, waarin ook de Stichting SGTRS deelneemt, heeft op woensdag 27 mei een team van 5 juristen gepresenteerd, die de internationale vervolging moeten voorbereiden van misdaden begaan onder verantwoordelijkheid van de voormalige communistische regimes in Oost-Europa.

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Europese Parlement met de Groep voor Verzoening van de Europese Geschiedenis.

Tijdens de bijeenkomst werden twee proefprojecten gepresenteerd, waaruit mogelijk daadwerkelijke vervolging voortvloeit. Het gaat om de vervolging van hooggeplaatste Tsjechische apparatsjiki en militairen, die verantwoordelijk worden gehouden voor het doodschieten van burgers die de grens met Oostenrijk of Duitsland probeerden over te steken en om de vervolging van Bulgaarse collega’s van hen die de etnisch-Turkse minderheid hebben verdrukt.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de documentaire Justice 2.0 getoond van regisseur Stefan Weinert.

Het Platform of European Memory and Conscience wil graag dat de misdaden begaan onder het communisme voor een internationaal tribunaal worden berecht. Het zoekt daarvoor de steun van de politiek in Europa.

Voorafgaand aan de presentatie werd op het plein vóór het Europees Parlement – het Esplanade Solidarnosc – een kunstwerk van het Tsjechische collectief Pode Bal onthuld door Eurocommissaris Tibor Navrcsics (Cultuur).  Het kunstwerk beeldt uit hoe een vluchteling uit Oost-Europa bij het IJzeren Gordijn wordt verscheurd door de hond van de grenspolitie, terwijl twee grenswachten toekijken.