Voormalig hoofdkantoor van de communistische partij van Bulgarije

COMDOS is de afkorting van Committee for Disclosure of Documents and Announcement of Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian National Army. COMDOS beheert de archieven van de Bulgaarse (communistische) geheime dienst. Te vergelijken met de Tsjechische USTR (Instituut ter bestudering van Totalitaire Regimes) en de Duitse BStU (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik). Totaal zijn er zeven van dergelijke instituten die ook samenwerken in een Europees netwerk.

Het blijkt dat er de nodige kritiek is op COMDOS. Voormalige dissidenten en andere voormalige slachtoffers van het communisme schreven op 12 maart 2012 een petitie aan het Europees Parlement waarin zij hun kritiek op COMDOS hadden uiteengezet. Zo was het voor hen praktisch onmogelijk om de archieven bij COMDOS te raadplegen.

Daarvoor had het Platform op 21 februari 2012 een aanvraag van COMDOS afgewezen om lid te worden van het Platform. De reden van afwijzing was, dat bij COMDOS mensen werkten die eerder voor het communistische regime hadden gewerkt. De integriteitscode die het Platform hanteert, kon COMDOS (naar eer en geweten) niet ondertekenen. Dit staat ook in de afwijzingsbrief.

Ongeveer een maand later bezocht de voorzitter van het Platform, de heer Göran Lindblad op uitnodiging van de oud-president van Bulgarije Petar Stoyanov en de associatie van politieke gevangenen van het communistische regime toenmalige gevangen van het regime. Er is gesproken om te komen tot een gerechtelijk onderzoek naar het verleden. Het persbericht vindt u hier. In dit persbericht wordt nog eens de kritiek op COMDOS uiteengezet.

Zie ook het bericht Platform en USTR