Meer dan 25 jaar na het verschrikkelijke drama van Srebrenica komt er eindelijk een nationaal monument in Den Haag. Een monument waar alle betrokken partijen achter kunnen staan, uitgezonderd de daders.

De hoop is dat hiermee een verdere stap op weg naar heling en verzoening wordt gezet, na alle woede, pijn, schaamte, rouw en verdriet die de genocide op tienduizenden Bosnische moslims met zich meebracht.

De komende tijd wordt gewerkt aan het komen tot een ontwerp. Het proces daartoe zal inclusief zijn. Dit houdt in, dat in principe iedereen een voorstel kan doen. Een commissie van deskundigen die veel weten van gedenktekens zal de ontwerpen beoordelen.

De komst van een monument is een langgekoesterde wens van met name de Bosnisch-Nederlandse gemeenschap in Nederland, maar voldoet ook in een behoefte van Nederlandse zijde om met het verleden in het reine te komen. Dit proces is met de plaatsing van het monument nog niet voltooid, maar het markeert wel een belangrijk punt daarin.

SGTRS is blij dat ze een rol heeft kunnen spelen in het proces van toenadering tussen partijen, het steunen van herdenkingsbijeenkomsten en het helpen verkennen van de mogelijkheden tot verdere gesprekken tussen de Bosnische gemeenschap, de overheid en ook vertegenwoordigers van Dutchbat.

Het ontwerp van Sabina Tanovic voor een monument in Brussel ter nagedachtenis van slachtoffers van alle totalitaire regimes (nationaal socialisme, fascisme, en communisme).

Via onze contacten is ook architect Sabina Tanovic betrokken geraakt bij het initiatief om tot een monument te komen. Wij kenden haar als deelneemster aan een prijsvraag voor een ontwerp voor een monument in Brussel. Dit monument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme, fascisme en communisme, moet nog gerealiseerd worden; wel is bekend hoe het zal worden. Het was het Platform voor Europese Herinnering en Geweten die dit plan voor een monument initieerde. Ook hierbij werd een inclusief proces gebruikt om tot een ontwerp te komen. Sabina Tanovic werd genomineerd als tweede. Zij komt uit Sarajevo, is dus Bosnische, en met een Nederlander getrouwd.

Zij is gepromoveerd aan de TU-Delft met haar onderzoek naar herdenkings-architectuur. Een belangrijk gedeelte van haar onderzoek is door Cambridge University Press uitgegeven in boekvorm met de titel ‘Designing Memory‘, The Architecture of Commemoration in Europe, 1914 to the Present’.

Vanuit onze (SGTRS en Platform) gezamenlijke missie voelen wij ons betrokken bij een kwestie als de verzoening tussen de nabestaanden van de Srebrenica-genocide en partijen in Nederland, en de totstandkoming van een nationaal monument.