Geert Wilders en Martin Bosma in de Tweede Kamer.Zolang de PVV in de oppositie zat, kon de tweede man van de PVV, Martin Bosma, zich redelijk vrij uiten over kwesties waarvan ‘de grote baas’ niet gecharmeerd was. Maar nu de PVV  regeringspartij lijkt te worden, moeten de gelederen zich sluiten.

Bosma was geïntrigeerd door de politieke omwenteling in Zuid-Afrika die begin jaren ‘90 van de vorige eeuw plaatsvond. De apartheid werd afgeschaft, en in het daarna volgende proces kwam een communistische ANC aan de macht. Het werd steeds meer duidelijk dat het ANC er zacht gezegd een warboel van maakte. Zuid-Afrika is afgezakt naar het niveau van een ‘failed state’.  Wat Bosma uiteraard had voorzien. De vreselijkste dingen gebeurden. Blanke boeren werden (en worden) op klaarlichte dag vermoord’ Kill de boer! De politie trad nauwelijks op. Het Afrikaanse woord plaasmoorde kwam zodoende in zwang. Voor deze moorden was in ons land nauwelijks aandacht. De apartheid was immers opgeheven. Er gebeurde nog veel meer aan narigheid. Het linkse establishment, medeverantwoordelijk voor het aan de  macht komen van het ANC, had er geen boodschap aan. Voor Bosma het zoveelste bewijs dat de mensen op links geen interesse hebben voor het vervolg als hun eerste doel is bereikt. Iets waar ze bij een omwenteling over ‘rechts’ wel aandacht voor zouden hebben. Dus: nu geen woord van kritiek over de wantoestanden in de post-apartheidstijd, veroorzaakt door het ANC.

Omslag boek Minderheid in Eigen land van Martin Bosma.Bosma heeft de neerwaartse ontwikkeling in Zuid-Afrika bestudeerd en gedocumenteerd in een boek. Dit boek wilde hij in het najaar van 2013 publiceren. Echter, de uitgever Prometheus trok zich terug. Daarbij doen geruchten de ronde dat ‘zijn baas’ Wilders niet blij was met dit boek.

Ruim een jaar later is het er toch van gekomen. Op 28 mei 2015 presenteerde Martin Bosma zijn boek ‘Minderheid in eigen land’ in de Kamer. Wilders hield er ook een speech, waarbij het boek marginaal aan bod kwam. Zo liet hij op een weinig subtiele wijze blijken geen interesse te hebben in het boek. Gedurende het grootste deel van zijn toespraak bereed hij zijn anti-islamitische stokpaard.

Over het boek zei hij alleen maar:

In Martins boek lezen we over de Afrikaners, de Boeren, die eens de meerderheid vormden in hun eigen gebied, hun eigen terrein. Nu vormen zij daar nog maar een kleine minderheid en moeten dus dansen naar de pijpen van anderen.Tal van wetten maken hen nu het leven zuur. Er dreigen onteigeningen en nationalisaties. Hun cultuur loopt gevaar. Hun taal is bedreigd. De misdaad is torenhoog. Sommigen vrezen zelfs voor een genocide. Zo kan voor een volk het gebied waar het is geboren ook een graf worden.

En verder nog:

Misschien hebben de Afrikaners nog geluk. Ze zijn niet een minderheid onder een islamitische meerderheid. Dat zal, bij ongewijzigd beleid, wel ons lot zijn.

Wat de Zuid-Afrikaners betreft, hebben zij inderdaad nog geluk. Er is inderdaad helemaal geen sprake van een islamitische meerderheid. Er zijn ook geen Zimbabwaanse of Noord-Koreaanse toestanden. Nog niet althans. Vooral dankzij de strijd van de kleine Zuid-Afrikaanse oppositie. Deze oppositie bestaat uit zowel blanken (Afrikaans- en Engelssprekenden) als niet-blanken. Bosma heeft regelmatig contact met leden van deze oppositie, voornamelijk uit de Afrikaanse gemeenschap. Hij bezoekt hen zo nu en dan, en zij bezoeken hem.

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft velen voor een keus gesteld. Ook de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Als ANC-leider kiest hij voor Poetin en veroordeelt hij de invasie van Rusland dus niet. De pro-Russische voorkeur van het ANC was velen in het Westen nooit zo opgevallen, maar kwam uitgebreid onder de aandacht na een reeks voorvallen, volgend op de Russische invasie van haar westerbuur. Rusland, China en Zuid-Afrika hielden eind vorig jaar een gezamenlijke vlootoefening voor de Zuid-Afrikaanse kust. Vervolgens was er de BRICS-top in augustus in Durban. Poetin zou ook deelnemen, maar een arrestatieverzoek van het Internationale Strafhof was uitgegaan. Zou Zuid-Afrika dat negeren of toch Poetin  arresteren als hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zette? Ramaphosa hield de boot af. En dan nog de schimmige kwestie rond het Russische vrachtschip Lady R dat in december vorig jaar in de Zuid-Afrikaanse marinehaven Simonsstad hoogstwaarschijnlijk wapens heeft geladen voor Ruslands oorlog in Oekraïne.

Terug naar Nederland. De opstelling van Geert Wilders inzake Ruslands oorlog met Oekraïne is bekend. Hij vindt dat Nederland erbuiten moet blijven. Maar wat vindt zijn nummer 2?

De Zuid-Afrikaanse oppositie is uitgesproken anti ANC, en moet niets van Poetin weten. Zo is Martin Bosma in een spagaat geraakt. Wij zijn dan ook benieuwd of Bosma het standpunt van Wilders inzake Oekraïne bestrijdt, of dat zijn relatie met zijn Zuid-Afrikaanse vrienden verkoelt. Ergens zal het tot een keuze moeten komen.