Europese Commissie geeft (eindelijk) haar officiële standpunt.

In een officiële verslag (gedateerd 22 oktober 2010) richt de Europese Commissie zich tot het Europees Parlement en de Raad. Het onderwerp is ‘De herinnering aan de misdaden van totalitaire regimes in Europa’. Dit verslag is een uitvloeisel van de resolutie die het Europarlement op 2 april 2009 met grote meerderheid heeft aangenomen. In de resolutie staat ondermeer, dat de ‘Europa-dag’ 23 augustus moet zijn, als herinnering aan de dag dat Hitler en Stalin het Molotov-Ribbentrop pact (ook wel duivelspact genoemd) sloten. Echter, nog steeds houden wij in het Westen 9 mei als de ‘Europa-dag’ aan. Ter herinnering dat op 9 mei 1950 de heer Schuman de basis legde voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Droevig is, dat Kolen en Staal ons in het Westen kennelijk meer interesseren, dan slachtoffers van totalitaire regimes, zoals het nationaal-socialisme en communisme. De resolutie stelt ook, dat we ‘communisme’ eindelijk communisme mogen noemen, en niet stalinisme. Helaas blijkt dat het ‘Brusselse’ woord voor ‘communisme’ nog steeds ‘stalinisme’ is. Er moet kennelijk nog veel gebeuren voordat er een eenluidende visie komt op het verleden van Europa. Vooral het Westen mag wat dit betreft nog veel leren. Helaas, interesseert men zich er maar matig voor het verleden van Oost-Europa.

Het verslag vindt u hier.