Platform of European Memory and Conscience en European Green Belt Inittiative gaan memorials plaatsen in groenstrook IJzeren Gordijn.

Het Platform of European Memory and Conscience en het European Green Belt Initiative willen gaan samenwerken bij het behoud en het beheer van de ‘Groene Gordel’ die is achtergebleven op de plek waar vroeger het IJzeren Gordijn stond. Dit hebben ze besloten op een recente werkconferentie in de historische stad Neurenberg.

De ‘Groene Gordel’ is 12.500 kilometer lang en gaat door of langs 24 landen in Europa. Vroeger was het een ‘no-go area’, waar honderden mensen het leven hebben verloren bij hun poging om de communistische dictatuur aan de oostkant ervan te ontvluchten. Vanwege de ontoegankelijkheid heeft deze zone des doods zich ontwikkeld tot een gebied met een florerende ecologie. Dat is grotendeels zo gebleven na het neerhalen van het IJzeren Gordijn.

Zowel het Platform of European Memory and Conscience als het European Green Belt Initiative willen de zone graag instandhouden, als herdenkingsplek, als een plaats voor educatie en voorlichting over de geschiedenis en als een gebied waar ‘soft tourism’ mogelijk is.

Vanuit het bestuur van de SGTRS is ook meegedacht en meegesproken over de vraag hoe dit vorm kan krijgen.