Het Europarlement vergadert.

Deze resolutie van het Europarlement wordt onder meer aanbevolen het Platform  Europese Geschiedenis en Geweten op te richten.

Op 2 april 2009 heeft het Europarlement de resolutie ‘Het Europese Geweten en Totalitarisme’ aangenomen.In deze resolutie staat onder meer, dat verkeerde interpretaties van de geschiedenis tot een beleid van uitsluiting kunnen leiden, en zo haat en racisme kunnen aanwakkeren. Verder dat de herinnering aan Europa’s trieste verleden levend moet worden gehouden om de slachtoffers in ere te houden, de daders te veroordelen en de basis te leggen voor een verzoening die op de waarheid en herdenking stoelt, en dat de dominante historische ervaring in West-Europa het nazisme was en dat de landen in Midden- en Oost-Europa zowel het nazisme als het communisme hebben meegemaakt; en dat het begrip van de dubbele erfenis van dictatuur van deze landen moet worden bevorderd. Dit zijn de belangrijkste overwegingen. Daarna volgen de aanbevelingen. Deze resolutie is een serieuze poging om de kloof van geschiedenisopvatting tussen West- en Oost-Europa te overbruggen.

De resolutie vind u hier.