De eerste boom voor de corona-helden in de zorg die SGTRS heeft gedoneerd.

SGTRS heeft het besluit genomen, om Tuinen van Rechtvaardigen in ons land te realiseren. Tuinen waarin bomen staan waar mensen worden geëerd die ‘goede daden’ hebben verricht voor de samenleving. Wij werden hiertoe geïnspireerd door gesprekken die wij hadden van mensen van Gariwo (Milaan) tijdens de netwerkconferentie (november 2019). Gariwo heeft in Italië (en daarbuiten) al tientallen van deze tuinen gerealiseerd…..

Ons besluit om tuinen te realiseren is in een stroomversnelling gekomen door de corona-crisis. Iedereen realiseert zich dat zorgwerkers hun gezondheid en zelfs leven in de waagschaal leggen om corona patiënten weer gezond te krijgen. Het zijn onze nieuwe helden. Op veel plaatsen zien we dan ook mensen applaudisseren voor hen. Ook ziet men pagina grote advertenties geplaatst worden waarin deze helden worden geëerd.

 

Plaquette bij de boom om de corona-helden te gedenken. Via de QR-code komt men op de website, waar meer informatie te lezen is over het waarom van deze boom.

Wij vinden dat we meer moeten doen dan applaudisseren. Met het planten van een boom die gewijd is aan deze helden gaan wij onze helden op een concrete manier gedenken. Ook als de corona-crisis verleden tijd is geworden.

Het thema van SGTRS ‘het verleden niet vergeten’ waarbij sprake is van helden en slachtoffers, geven we hiermee handen en voeten. In dit geval gedenken we de mensen die zich actief te weer hebben gesteld als zoiets allesomvattend als de corona-ziekte.

Het is opmerkelijk, dat de ‘corona’ in relatie wordt gebracht met de Big-Brother maatschappij. Alleen al het feit, dat men denkt aan een app, waarmee wij voortdurend worden gevolgd om zodoende besmettingen te minimaliseren. De officiële term voor ‘Big Brother maatschappij’ is de ’totalitaire maatschappij’…..

Op dinsdagmorgen 28 april om 10.30 was het zover. Wij plaatsten de eerste boom langs de parkeerplaats van het St Antonius-ziekenhuis in Woerden. Op korte termijn gaan wij meerdere bomen planten……

Op 6 mei weer twee bomen geplant: een in Utrecht en een in Nieuwegein. Beide op het terrein van het St Antonius-ziekenhuis.