SGTRS steunt het initiatief van het Oekraïns platform RPR om de Eerste Kamer een zetje te geven om voor het associatieverdrag Oekraïne – EU te stemmen.

De RPR, een Oekraïns platform van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, heeft het initiatief genomen een brief te schrijven aan alle Eerste-Kamerleden, waarin dit Platform zijn argumenten op een rijtje zet om voor het associatieverdrag te stemmen. SGTRS, die vorig jaar nog een JA-campagne heeft gevoerd voor het Oekraïne referendum, heeft deze brief medeondertekend. Hier het eerste gedeelte van de brief. De volledige brief vindt u hier.

Oproep aan de Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Ratificatie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Een indrukwekkende herinnering aan hen die het leven lieten tijdens de Revolutie van de Waardigheid (Euromaidan).

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Namens verscheidene Oekraïense en Nederlandse maatschappelijke organisaties willen we graag uw aandacht vragen voor de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (verder te noemen “de Associatieovereenkomst”). De goedkeuring van deze Associatieovereenkomst staat binnenkort op uw agenda.

Het Oekraïense maatschappelijk middenveld houdt zich met groot succes bezig met democratische hervormingen in Oekraïne. We verwelkomen de recente goedkeuring van de Associatieovereenkomst door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De goedkeuring zal een mijlpaal zijn in de versterking van de samenwerking op lange termijn tussen Oekraïne en de Europese Unie en haar lidstaten op de lange termijn, voortbouwend op onze gemeenschappelijke waarden.

De Revolutie van de Waardigheid, die drie jaar geleden plaatsvond, vormde het begin van een diepgaande transformatie van Oekraïne tot een democratische rechtsstaat. De in 2014 getekende Associatieovereenkomst zal sterke steun in de rug zijn bij deze overgang.  De bepalingen van de overeenkomst zijn een machtig instrument om de hervormingen voort te zetten met als doel corruptie uit te bannen en de principes van de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten in Oekraïne te versterken. De Associatieovereenkomst zal ook de handel, werkgelegenheid en welvaart in Oekraïne, Nederland en de Europese Unie versterken.