Samenspraak en Tegenspraak

  Minder geld naar armoedebestrijding en ontwikkelingshulp en meer geld naar politieke beïnvloeding. Dit was het nieuwe beleid van de nu oud-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Lilian Ploumen. Het is gebaseerd op en vastgelegd in de nota...