Samenspraak en Tegenspraak

Minder geld naar armoedebestrijding en ontwikkelingshulp en meer geld naar politieke beïnvloeding. Dit is het nieuwe beleid van de nu oud-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Lilian Ploumen. Het is gebaseerd op en vastgelegd in de nota ‘Samenspraak...