In de pauze. Op de eerste rij links Klaas van der Horst, rechts de Tsjechische deelenemer Miroslav Lehky. Hij was in 1990 woordvoorder van Charta ’77. Hij is eind 1990 met Václav Havel naar Moskou gevlogen om met Gorbatsjov te onderhandelen over de afwikkeling van de Sovjet bezetting.

De jaarvergadering werd in 2015 in Wroclaw gehouden. Wroclaw zou culturele hoofdstad van Europa zijn in 2016. Dit was al duidelijk te zien. Twee bestuursleden van de stichting, Johann Grünbauer en Klaas van der Horst, hebben de jaarvergadering bijgewoond.

Verschillende inhoudelijke presentaties zijn er gegeven. Met name de presentatie van het ‘Holomodor Victims Memorial’ was indrukwekkend. Dit museum herinnert ons aan de begin jaren dertig, toen Stalin Oekraïne liet uithongeren. Miljoenen Oekraïniers hebben de dood gevonden. Helaas is hierover weinig bekend in ons land.

In de raadszaal van het pittoreske historisch stadhuis van Wroclaw, hield het Platform zijn jaarvergadering. De 17e november ‘s-avonds een informele bijeenkomst met diner.

De 18e een werkvergadering, waarbij met aandacht werd geschonken aan de ontwikkelingen in Oekraïne. ‘s-Middags hebben de leden in het stadhuis de opening bijgewoond van de tentoonstelling ‘Voortgaande Verzoening’. Deze tentoonstelling ter gelegenheid van het feit, dat het precies 50 jaar geleden is, dat Poolse bisschoppen verzoening vroegen aan hun Duitse broeders voor het onrecht dat Polen de Duitsers hadden aangedaan, vlak na de Tweede Wereldoorlog. In Berlijn zou de dag erop dezelfde tentoonstelling geopend worden. Het Platform heeft verder een resolutie aangenomen, waarin het Platform verklaart, dat alleen verzoening dat is gebaseerd op waarheid de wonden van totalitaire regimes kan genezen.

De 19e werd de huishoudelijke vergadering gehouden, waarbij de nodige besleidszaken werden besproken. Verder is het bestuur  -met enkele personele wijzigingen- voor het komende jaar herkozen. Verder is besloten de aanvraag van drie organisaties te honoreren. Het Platform is zodoende uitgebreid met drie nieuwe leden: Het Nationaal Museum ‘Holomodor Victims Memorial’ uit Oekraïne, ‘Polish History Museum’ uit Polen en ‘Timisoara Society’ uit Roemenië.

Het persbericht met een foto van de leden die aanwezig waren vindt u hier.

Hieronder nog enkele foto’s van het centrum van Wroclaw (de grimmige wolkenlucht leende zich er uitstekend voor) en enkele foto’s van deelnemers van de jaarvergadering.