Op 13 – 15 november 2018 vond in Ljubljana en Bled de 8e jaarlijkse ledenvergadering van het Platform plaats.

Vooraf aan deze jaarlijkse bijeenkomst werd er in Ljubljana een internationale conferentie gehouden met als titel: ‘De donkere kant van de maan: omgaan met het totalitaire verleden – confrontaties en reflecties’. Deze conferentie werd georganiseerd op de 10e verjaardag van het Studiecentrum voor Nationale Verzoening (SCNR). SCNR is founding member van  het Platform. Het programa vind u hier.

De eerste dag van de conferentie was bedoeld om de tentoonstelling over ‘De donkere kant van de maan: een korte geschiedenis van totalitarisme in Slovenië 1945-1990’ te memoreren. Die tentoonstelling vond twintig jaar geleden plaats. Dit project was polemisch, als protest tegen de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Slovenen, die in 1996 werd geopend nadat het Museum van de Volksrevolutie werd hernoemd als het Nationaal Museum van Hedendaagse Geschiedenis.

De initiatiefnemer van de tentoonstelling over ‘De donkere kant van de maan’ was de schrijver Drago Janéar, die een team samenstelde van medewerkers die er van overtuigd waren dat de donkere delen van de recente Sloveense geschiedenis ook moesten worden geopenbaard.

In de conferentie die van 13 – 15 november 2018 werd gehouden, dus 20 jaar na de hiervoor genoemde tentoonstelling, gaven Sloveense auteurs hun mening over de huidige staat van ‘donkere kant’ van de recente Sloveense geschiedenis.

De logo’s van de drie organisatoren van de conferentie: Konrad Adenauer Stiftung (sponsor), SCNR (gastheer) en het Platform.

De tweede dag, die een internationaal gedeelte omvatte, werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Platform van Europese Geschiedenis en Geweten (PEMC); het platform bestaat uit 57 leden uit 20 Europese en Noord-Amerikaanse landen. De vertegenwoordigers presenteerden ervaringen met totalitarisme in hun land. Leden van het Platform zijn actief betrokken op het gebied van onderzoek, documentatie en bewustwording en voorlichting over totalitaire regimes in Europa in de twintigste eeuw. Het Sloveense Studiecentrum voor Nationale Verzoening, een actief lid van de Platform, viert haar 10 jarig jubileum met deze conferentie.

Tijdens het internationale gedeelte van de conferentie werd ook de jaarlijkse prijs van het Platform aan Oleg Sentsov uitgereikt. De prijs van het Platform werd in ontvangst genomen door de ambassadeur van Oekraïne de heer Mykhailo F. Brodovych. Aansluitend hield de heer Janez Janša een toespraak.

Leden van het Platform in Bled 2018.

De ledenvergadering van het Platform werd na de conferentie gehouden in het pittoreske Bled. Het voorstel werd aangenomen om mevrouw Neela Winkelmann, de algemeen directeur, op te laten volgen door Petr Rendek. Mevrouw Winkelmann was medio dit jaar gestopt met haar werkzaamheden.  Ook werd een lid van de Raad van Commissarissen gekozen. Verder traden er vijf nieuwe organisaties toe tot het Platform: uit Roemenië, Slowakije, Polen en twee uit Albanië. Tevens kwamen enkele huishoudelijke zaken aan de orde, zoals het jaarverslag 2017. Deze ledenvergadering was een besloten vergadering.