Vergadering van het Platform in Brussel (2014)

Dinsdag 4 en woensdag 5 november vergaderde het Platform in Brussel, (meestal) in het gebouw van het Europees Parlement. Dinsdagmorgen hebben we het (eerste) jaarverslag van de achterliggende jaren besproken en goedgekeurd. Vervolgens hebben leden hun activiteiten gepresenteerd.

SGTRS heeft verteld hoe wij de tekst in het lesmateriaal voor kinderen ‘Ontdek Europa’, uitgave van de Europese Commissie, hebben gewijzigd. Nu is het conform de werkelijkheid (pag. 33). In het hoofdstuk ‘De hele familie bij elkaar’, niet (zoals er stond): ‘Het was erg moeilijk om toestemming te krijgen om deze grens over te gaan.’ Maar: ‘Veel mensen die probeerden de grens over te gaan, werden doodgeschoten.’ Groot verschil dus.

’s-Middags een bijeenkomst waarin twee Russische dames Elena en Natalia vertelden over hun werk in Moskou om herinneringsmonumenten (memorials) in privéhanden te houden, opdat het ware verhaal verteld kan blijven worden. Zodra die in staatshanden komen, is het afgelopen. Een interessant gesprek tussen hen en de Platformleden werd gevoerd. Vervolgens een skypegesprek met Edward Lucas over recente ontwikkelingen, met name in de Oekraïne. Enkele leden van het Platform stelden hun vragen direct aan Edward Lucas.

Rond de klok van vijf uur hebben we het kantoor van het Platform geopend. Dit werd gedaan door de heer Tibor Navracsics, de nieuwe Europese Commissaris voor scholing, cultuur, jeugd en sport. De openingsplechtigheid verrichte de heer Navracsics met het doorknippen van een blauw-geel(!) lint. Het kantoor van het Platform is nog geen tien minuten lopen verwijderd van het Europees Parlement.

De volgende dag, woensdag dus, het eerste deel van de dag als toeschouwer een vergadering bijgewoond van de commissie ‘Civil Liberties, Justice and Home Affairs’. Vervolgens een Platformvergadering waarin we besloten hebben toe toetreding van zes nieuwe leden: vijf uit landen die lid zijn van de EU, en één lid erbuiten: het ‘Instituut van Nationale Herinnering’ uit de Oekraïne.

Aan het van de middag een discussie met de Reconciliation of European Histories Group.