SGTRS in Boedapest

Voorzitter SGTRS geeft zijn presentatie in Boedapest

Van 4 tot en met 6 mei belegde het Platform of European Memory and Conscience een conferentie over de gevolgen van het IJzeren Gordijn. Ze deed dat samen met het Hongaarse Comité voor Nationale Herdenking. De conferentie werd gehouden in de Senaat van het Hongaarse Parlement.

Er werd stilgestaan bij het effect van het IJzeren Gordijn op de landen er achter – en hoe de samenlevingen daar naadloos van het ene naar het andere totalitaire regime over gingen. Anderzijds werd ook gereflecteerd over de houding van de Westerse landen en samenlevingen ten opzichte van het Gordijn en wat daar achter lag. ‘Last but not least’ werd stilgestaan bij de scheidslijn zelf: de slachtoffers die ze eiste, degenen die de scheiding in stand hielden en het effect dat de demarcatielijn had op de levens van gewone mensen in de buurt ervan.

De voorzitter van SGTRS, Grünbauer, leverde ook een bijdrage. De sectie waarin hij zijn betoog deed was genaamd ´Hoe het Westen omging met de gevolgen van het IJzeren Gordijn´. Hij benaderde dit vanuit een aparte invalshoek. Hij betoogde dat de Westerse vredesbeweging vaak in een heel andere wereld leek te leven dan burgerrechten- en vredesbewegingen in Oost-Europa, bijvoorbeeld Charta 77 en Solidarnosc. Hun doelen waren ook anders, al zeiden diverse Westerse bewegingen dat de belangen gelijk op gingen.

Het programma van de conferentie vindt hier.