\ Wie zijn geschiedenis niet kent is veroordeeld om die opnieuw te beleven. \

Herdenking van de genocide rond Srebrenica

Srebrenica zou de veilige haven zijn, ingesteld door de Verenigde Naties die door Nederlandse Dutchbat militairen verdedigd zou worden. Op 11 juli 1995 maakte Srebrenica 'naam'  als de plaats waar de ergste daad van genocide heeft plaatsgevonden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

 

Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladić forceerden zich met tanks de stad binnen en vermoordden meer dan acht duizend Bosnisch moslims. De Nederlandse Dutchbat militairen waren niet in staat dit geweld te weerstaan. De veilige haven Srebrenica werd een dodenakker.

 

 

De ballonnen worden losgelaten op Het Plein. 11 juli 2017 Foto Fred Rohde.

Elk jaar wordt op 11 juli deze tragedie zowel in Bosnië -in Srebrenica/Potocari- als in ons land -in Den Haag- herdacht. In Bosnië worden dan resten van Bosnische slachtoffers van de genocide herbegraven die in het afgelopen jaar zijn gevonden in de massagraven, en zijn geïdentificeerd. Tijdens de herdenking in Den Haag op Het Plein wordt voor elke herbegraven Bosnische slachtoffer van de genocide een ballon opgelaten. Vorig jaar waren het er 71.

 

Vredesmars van Wassenaar naar Het Plein in Den Haag 11 juli 2017. Foto Fred Rohde.

Voorafgaand aan deze gebeurtenis wordt dit jaar in Nederland voor de zesde keer de Marš Mira (vredesmars) gelopen. Van Wassenaar naar het Plein. Deze mars is ter nagedachtenis van al die Bosniërs die door de bergen een veilig heenkomen zochten, toen Srebrenica op 11 juli 1995 werd overlopen door het Servische leger van Mladic. Tijdens deze afschuwelijke overlevingsmars hebben velen het leven gelaten. In Bosnië wordt jaarlijks de 'echte' Marš Mira gelopen; van Nezuk naar Potočari. Die duurt drie dagen. Een zware mars door de bergen. Na de aankomst in Potočari vindt de herbegrafenis plaats. Vorig jaar van 71 Bosniërs die sinds de vorige herdenking waren geïdentificeerd.

 

De jaarlijkse herdenking van de genocide rond Srebrenica op 11 juli maakt het voor de overlevenden mogelijk om bij elkaar te zijn. Samen met hen die blijk geven aan hun meeleven door aanwezig te zijn. 

SGTRS is betrokken bij de organisatie van de komende herdenking. 

 

Wij roepen daarom iedereen op, bij de herdenking op 11 juli in Den Haag aanwezig te zijn.

Save the date!

 

Meer informatie over de herdenking (vorige jaar) in Den Haag, vindt u hier
Een impressie over de herbegrafenis in Srebrenica in 2017 vindt u hier.

 


Dit evenement vond plaats op 11 juli 2017 - Terug naar de agenda

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

 

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

3648 XA Wilnis

The Netherlands

 

Tel +31 297 288 250

Mob +31 655 117 696

E-mail info@sgtrs.nl

Web www.sgtrs.nl

 

KvK: 30281102

Bankrekening: 1548.65.958

(t.n.v. SGTRS)

IBAN: NL07RABO0154 8659 58

BIC: RABONL2U

 

ANBI-status toegekend