De vlag halfstok op het ministerie van Defensie tijdens de herdenking van de Srebrenica-genocide op het Plein in Den Haag.

Ook dit jaar zal op het Plein in Den Haag op 11 juli de genocide van Srebrenica herdacht worden. De eerste activiteit van de herdenking is in Wassenaar. Daar begin de Mars Mira (vredesmars). De deelnemers van de mars zullen ruim op tijd voor de herdenking op het Plein arriveren. Om 15 uur begint de herdenkingsplechtigheid. De vlag van het ministerie van Defensie, ook aan het Plein gelegen, zal halfstok worden gezet en blijven tot zonsondergang. De beginselverklaring zal worden voorgelezen. Dit jaar is het thema: ‘Srebrenica genocide, waarheid en gerechtigheid’. Daarna het zullen er nog enkele voordrachten plaatsvinden, afgewisseld met koorgezang. De herdenking zal tot ongeveer 16.30 uur duren.

De vraag is, hoe het is gesteld met de Nederlandse erkenning van de Srebrenica genocide. Hoewel in officiële documenten deze genocide wordt erkent, is het geenszins duidelijk wanneer er sprake is geweest van deze erkenning. Wij hebben ons in deze kwestie verdiept, en stuitten op een brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht aan de Tweede Kamer van 22 december 2017. In deze brief staat:

 

Vraag 6
Welke genocides heeft de Nederlandse regering erkend en wanneer gebeurde dat en op basis van welk feitenmateriaal?

Antwoord
Nederland heeft in ieder geval de Holocaust, Rwanda en Srebrenica erkend als gebeurtenissen waarin genocide werd gepleegd. De beantwoording van de vraag naar de specifieke tijdstippen en het onderliggende feitenmateriaal zou gedetailleerd historisch onderzoek vergen.

Uit het antwoord van de toenmalige minister Halbe Zijlstra blijkt, dat hij niet wist wanneer Nederland de ‘Srebrenicagenocide’ heeft erkend. Op 4 mei jl hebben wij daarom per brief aan het ministerie Justitie en Veiligheid gevraagd wanneer de Nederlandse regering heeft vastgesteld dat er in juli 1995 in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden.

De brief vindt u hier. Wanneer wij reactie hebben ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zullen wij dit hier kenbaar maken. Ondertussen spannen wij ons in met de voorbereidingen van de herdenking. Wanneer er meer bekend is van het programma, zullen wij dit op deze websitepagina vermelden.

Wij roepen iedereen op, om bij de herdenking aanwezig te zijn.

Voor achtergrondinformatie over de herdenking, zie de webpagina over de herdenking van vorig jaar.