Uitnodiging voor het 12e Europese Herdenkingssymposium van de European Network Remembrance and Solidarity (ENRS)

Warschau Paleis van Cultuur en WetenschapThema: Herdenken en narratiefs over vrijheid

‘Voor de vrijheid – van ons en van jou’ is een zin die werd bedacht door de 19e-eeuwse Poolse onafhankelijkheidsactivist Joachim Lelewel tijdens de Novemberopstand tegen de Russische bezetter in 1830-31, een van de belangrijkste Poolse onafhankelijkheidsopstanden. Het is opgenomen in het repertoire van het Poolse culturele geheugen en werd een van de meest inclusieve nationale motto’s tijdens de donkerste periodes van de Poolse geschiedenis in de 19e en 20e eeuw.

Het streven naar onafhankelijkheid en de bijbehorende vrijheidsslogans speelden een vergelijkbare rol in de geschiedenis van de landen van Europa (en daarbuiten) in de 20e eeuw, die werd gekenmerkt door twee wereldoorlogen, verschillende burgeroorlogen, nazisme en de Holocaust, fascisme, communisme en autoritarisme.

Wat betekent vrijheid vandaag de dag en wat betekende het in de hierboven besproken historische periode? Hoe zijn zowel de vrijheidsstrijd als de viering ervan verankerd geraakt in het culturele en historische geheugen van de regio? Hoe is vrijheid herdacht in museale verhalen en hoe wordt het vandaag de dag herdacht? Deze vragen staan centraal op het Europees Herdenkingssymposium van dit jaar.

Uitgaande van een filosofisch perspectief dat vrijheid niet alleen definieert aan de hand van haar afwezigheid en pogingen om haar te herwinnen (vrijheid van slavernij, vervolging, bezetting, etc.), maar ook aan de hand van sociale agency en verantwoordelijkheid (vrijheid van keuze, vergadering, vrijheid van meningsuiting, religie, mensenrechten, rechten van minderheden, etc.), zullen we verschillende verhalen bekijken binnen de bredere herinnering van vrijheid in geselecteerde musea in Europa en de wereld.

De deelnemers aan het symposium zullen de ruimtes van de nieuwste en populairste historische musea onderzoeken. Tientallen jaren lang speelden ze een bijzondere rol in de creatie van het historische en culturele geheugen van verschillende generaties als locaties voor het genereren van bijzonder suggestieve beelden en verhalen over het verleden, ruimtes voor het tentoonstellen van een verscheidenheid aan herinneringsmedia, plaatsen voor het bemiddelen in (nationaal en grensoverschrijdend) historisch beleid en als instellingen die bezoekers betrekken bij het co-creëren van verhalen over het verleden (participatieve musea).

Rekening houdend met de dynamisch veranderende technologieën en steeds geavanceerdere hulpmiddelen voor het visualiseren van het verleden, die zo cruciaal zijn voor het populariseren van de geschiedenis en het educatieve proces, zullen we tijdens de geplande discussies ook zowel de enorme mogelijkheden als de bedreigingen onderzoeken die worden geïntroduceerd door de zeer aantrekkelijke hulpmiddelen voor betrokkenheid die worden gebruikt in onderwijs en museumpresentaties, waaronder AI, VR en immersieve media.

 

Locatie: Pools Historisch Museum, Warschau

Tijd: Het symposium begint dinsdag 21mei 2024 om 14 uur en eindigt vrijdag 24 mei 2024 in de namiddag.

Voertaal: Engels

Reis en verblijfskosten kunnen vergoed worden. Er zijn fondsen. Meer informatie staat op de website van de ENRS.