European Network Remembrance and Solidarity (ENRS) organiseerde een symposium, tevens netwerkbijeenkomst in Praag, van 9 tot 11 april 2014, met als thema: ‘Keerpunten’ in de moderne geschiedenis van Europa.

Op deze bijeenkomst heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden tussen organisaties uit heel Europa. Organisaties, die zich bezighouden met de geschiedenis van dit continent en herinneringsorganisaties. Onderwerp van gesprek zijn de diverse keerpunten in de Europese geschiedenis van de voorbije 100 jaar (1914-1939-1945-1989-2004, en 2014?). Historici uit de Verenigde Staten, Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaven voorzetten. Ook werd de tentoonstelling “Dictatorship and Democracy in the Age of Extremes: Spotlights on the History of Europe in the Twentieth Century” geopend. Historica Marci Shore uit de VS was ‘keynote-speaker’. Haar visie dat het moeilijk is een moreel oordeel uit te spreken over het handelen van mensen onder een totalitair bewind c.q. het communisme, ontmoette juist van de aanwezigen die onder deze regimes hebben geleefd behoorlijk tegengas.

Meer info over het symposium die ENRS organiseerde in 2014 in Berlijn vindt u hier.