Het paleis dat Nicolae Ceaușescu liet bouwen. Het idee hiervoor kreeg hij na een bezoek aan Noord-Korea. Het is het twee na grootste gebouw van de wereld.

European Network Remembrance and Solidarity (ENRS) organiseerde zijn zevende jaarlijkse symposium, tevens netwerkbijeenkomst, in Boekarest van 15 tot en met 17 mei 2018. Het thema van het symposium was: ‘Na de Grote Oorlog, Uitdagingen voor Europa 1918 – 2018’.

Elk land heeft zo zijn eigen historie, en zijn eigen herdenkingen. We kunnen het allemaal in boeken of op het world wide web lezen. Maar het het maakt indruk, als je een Pool op het podium hoort zeggen, dat 1945 voor een hem totaal onbelangrijk was, in tegenstelling tot 1918 en 1989. Een Balt zou zeggen: 1918 en 1991. Want in 1918 werden de Baltische staten als onafhankelijke staten gesticht, waren korte tijd vrije naties. Na een Sovjet-, Nazi- en weer

Sovjetoverheersing waren deze staten eindelijk (weer) vrij geworden in 1991. Voor een Nederlander zijn de jaren 1918, 1989 en 1991 niet relevant om te gedenken. Met name omdat wij tijdens de ‘Grote Oorlog’ van 1914 – 1918 neutraal waren. En de Koude Oorlog is geen issue. Voor ons is 1945 het jaar waarin ons land werd bevrijd van de nazi’s.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: ‘Angst en hoop. Nu en toen’, ‘Soevereiniteit en Integratie’ en ‘De Toekomst, met een oog op het verleden’.

Hier een video-opname waarin Prof. Marek Cichocki, Prof. Dan Dungaciu, Prof. Anne Deighton, Prof. Jörn Leonhard, Prof. Martin Pekár, Prof. Attila Pók en Gemma Pörzgen (moderator) een presentatie houden en daarna met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp is ‘Na de Grote Oorlog. Uitdagingen voor Europa 1918-2018’.  .

Het symposium werd bijgewoond door meer dan 200 vertegenwoordigers van meer dan 100 instellingen die zich bezig houden met de geschiedenis van de 20ste eeuw.

Deze foto is genomen van het balkon van het paleis van Nicolae Ceaușescu. Goed te zien is, dat een groot deel van Boekares hiervoor is afgebroken.

Het symposium werd afgesloten met een stadswandeling door Boekarest, met inbegrip van een bezoek aan het megalomane paleis dat de communistische dictator Ceausescu in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft laten bouwen, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de gebouwen die hij zag in Noord-Korea tijdens zijn staatsbezoek begin tachtiger jaren. Het gebouw van de bibliotheek (waar ook het ministerie van Cultuur is gevestigd), is een sprekend voorbeeld.  De gevel van dit gebouw is enkele jaren geleden door een architectonische ingreep gewijzigd, waardoor de sporen van de Noord-Koreaanse look teniet gedaan zijn. Het gebouw staat aan de boulevard waar ongeveer twee kilometer verder het megalomane paleis staat. In dit gebouw hield de ENRS zijn symposium,

Meer info over het programma vindt u hier.
Meer info over het symposium dat ENRS organiseerde in 2014 in Praag vindt u hier.
Meer info over het symposium dat ENRS organiseerde in 2013 in Berlijn vindt u hier.