\ Wie zijn geschiedenis niet kent is veroordeeld om die opnieuw te beleven. \

Dissidenten en Vredessjoemelaars.

Memoires van een rechtse '68er over Charta '77.

 

Dit boek is geschreven in dankbare herinnering aan Charta ’77 en haar geweldloze strijd voor waarheid. Een strijd die 40 jaar geleden begon en 25 jaar geleden eindigde.

 

Het boek van Johann Grünbauer, een rechtse 68'er, zal eind februari 2017 verschijnen. Wij zullen u dit boek nadat het is verschenen toesturen als u ons een bedrag doneert van  minimaal 30,-  euro. Wij zijn ANBI, dus ..... Donatieknop op onze homepage.

De foto's die zwart-wit in het boek staan, kunt u hier in kleur bekijken. Het notenapparaat (eindnoten) kunt u hier digitaal in pdf raadplegen en eventueel downloaden.

Hoe Praag eruit zag in die jaren, en dan bedoelen wij het communistisch 'vlagvertoon', kunt u hier vinden. 

 

Enkele aanbevelingen:

Prof. dr. ir. Egbert Schuurman (oud-senator):

Geschiedenis is wat er is gebeurd.  Dat is nogal eens anders dan er gezegd is en beweerd wordt. Dat is ook met de Nederlandse vredesbeweging het geval. Onthullend en schokkend  brengt  Johann Grünbauer in dit boek aan het licht dat de verhouding tussen die beweging en de (voornamelijk) Tsjechische dissidenten tijdens de Koude Oorlog anders is geweest dan we altijd dachten en nog denken. Lees dit boek en je vraagt je bezorgd af:  'Door wie worden we in onze tijd om de tuin geleid?' 


Paul Cliteur, schrijver van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016): 

Dissidenten en Vredessjoemelaars is een interessante en goed geschreven bijdrage aan de geschiedschrijving over een van de meest geromantiseerde perioden uit de geschiedenis: de jaren 60 - 80 van de twintigste eeuw. De schrijver verbindt op indrukwekkende wijze cultuurgeschiedenis met autobiografie en persoonlijk commentaar.

 

Over de auteur van dit boek.

Johann Grünbauer (1946 - Amsterdam) is Delfts ingenieur die het staalconstructiebedrijf van zijn vader heeft voortgezet. Hij ontwikkelde er de gebogen (honing)raatligger die is toegepast in o.m. het NS-station Amsterdam-Rai (zie foto). Tijdens zijn ingenieursstudie raakte hij bevriend met mensen van de Tsjecho-Slowaakse dissidentenbeweging Charta ’77. Daarnaast werkte hij undercover voor de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu AIVD). Later kreeg hij confrontaties met de Tsjecho-Slowaakse geheime dienst. Een cocktail van dit alles gaf hem een onthullende blik op allerlei gebeurtenissen die in de jaren ’60 - ’80 van de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Hij doet hiervan verslag in dit boek.

 

 

Dit boek 'Wat Charta '77 werkelijk gezegd heeft' heeft de auteur samen met wijlen Jan van der Does en Arie van der Poel in 1984 uitgegeven. De 'Stichting Geen Kerkgeld voor Geweld'  (nu Stichting ClearFacts) heeft het financieel mogelijk gemaakt dit boek te publiceren.  

Ook toen was er geen echte interesse in deze mensenrechtenbeweging. De Stichting Informatie over Charta '77 publiceerde vervalste vertalingen.  De vredesbeweging IKV (nu Pax) publiceerde nagenoeg niets over Charta '77, maar 'gebruikte' Charta '77 door haar foutief te citeren op de grote vredesdemonstratie om zijn eigen populariteit te verhogen. 
Dit was ons destijds al bekend. We hebben het in 1984 in de publiciteit gebracht door de uitgave van dit boek. In dit boek staan verklaringen van Charta '77 aan de vredesbewegingen, en verder de brief die het IKV aan Charta '77 heeft geschreven. Ook de brief van de charta-ondertekenaar Petr Pithart 'Aan jullie die voor de vrede marcheren'. Hij geeft in deze brief fundamentele kritiek op de vredesbeweging. Deze brief geeft door de weglatingen van de Stichting Informatie over Charta '77 de indruk als zou de auteur instemmen met de marsen van de vredesbewegers. 

Onwaarheden over Charta '77 die het IKV en de Stichting Informatie over Charta '77 publiceerden, werden vaak opgenomen in de knipselkrant van de kerken, en werden zodoende verspreid bij kerken, kerkeraden, dominees enzovoort. En zo werd men daar op het verkeerde been gezet. 

 

Wij beschikken nog over enkele exemplaren van 'Wat Charta '77 werkelijk gezegd heeft'.  Wanneer u SGTRS een bedrag doneert van minimaal 30 euro (wij zijn ANBI) en ons een mailtje stuurt, zullen wij u het toenzeden. Wel is onze voorraad beperkt. Donatieknop kunt u vinden op onze homepage.

 

Hieronder nog een krantenbericht in Trouw van 24 mei 1984, over de publicatie van ons boek. Het linkse dagblad Trouw heeft het, zacht gezegd, kennelijk niet willen begrijpen. Arie van der Poel had natuurlijk precies het tegenovergestelde gesteld,dan wat er nu staat. En wat de opmerking van Wim Bartels betreft: het was het IKV die de meningen van chartisten tegen elkaar uitspeelde. Want het gaat niet om 'meningen' of 'standpunten' van individuele chartisten. Het gaat om het 'officiele' standpunt van Charta '77, zoals die werd verwoord door de drie woordvoerders. Dat was de kwestie die we in ons boek 'Wat Charta '77 werkelijk gezegd heeft' aan de orde hebben gesteld.

Onder het artikel van Trouw een artikel van De Telegraaf. Die toen vermaledijde rechtse krant wist wel waar het om ging ......

 

 

 

Hieronder het artikel, zoals de Telegraaf verslag deed over ons boek 'Wat Charta '77 werkelijk gezegd heeft'. De vraag, welke krant er in die tijd het meest objectief was, is nu niet meer moeillijk te beantwoorden. 

 

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers

 

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

3648 XA Wilnis

The Netherlands

 

Tel +31 297 288 250

Mob +31 655 117 696

E-mail info@sgtrs.nl

Web www.sgtrs.nl

 

KvK: 30281102

Bankrekening: 1548.65.958

(t.n.v. SGTRS)

IBAN: NL07RABO0154 8659 58

BIC: RABONL2U

 

ANBI-status toegekend